Tanácskozás a tudományos publikációkról

A mezőgazdasági tudományok területén kutatók publikációs lehetőségei nem rosszak. Számos magyar nyelvű lap és Magyarországon megjelenő idegen nyelvű folyó irat várja a közleményeket. Akiknek komoly tudományos eredményei' és tartalmas szakmai mondanivalója van, azoknak nem okoz gondot írásaik elhelyezése. A szerkesztők szívesen várnának több tudományos és gyakorlati szempontból is értékes cikket. A szerzők viszont hiányolják a közlemények magas impaktfaktorú lapokban való megjelentetésének lehetőségét. A magyar tudományos folyóiratok és szaklapok általában jól ismertek, elismertek, többségük mintegy fél évszázados múltra tekint vissza. Ennek ellenére a növénytermelés, állattenyésztés és az agrárökonómia területén alig található impaktfaktoros lap Magyarországon. A tanácskozáson résztvevő folyóiratok közül egyedül a Növénytermelés impaktfaktoros (0,3 körül), de a neves Állattenyésztés és Takarmányozás, Gazdálkodás pl. nem büszkélkedhet ezzel a megkülönböztető mérőszámmal. A mezőgazdaság területén a legmagasabb értékszámmal bíró Acta Veterinaria Hungarica-nak is csak 0,4 körüli az impakt faktora. Ezek a körülmények az alkalmazott mezőgazdasági tudományok területén kutatók számára határozott hátrányt jelentenek a publikációs versenyben. ---------------- The chances of Hungarian researchers in agricultural sciences to publish their papers are not bad. Numerous journals issued in Hungary, either in Hungarian or in foreign languages, are looking forward to their manuscripts. Authors whose scientific results are considerable and whose professional texts are worth publishing have no problem in this respect. Editors would like to get even more papers valuable in both scientific and practical respect. How ever, authors say they have little chance to publish their papers in journals of a really high impact factor. In general, Hungarian scientific journals and specialist periodicals are well-known and highly appreciated, the majority of them looking back to more or less half a century. In spite of this there is hardly any Hungarian journal on crop production, animal breeding and agricultural economics that has a satisfactory impact factor. Among the journals discussed at the conference it is only Növénytermelés [Crop production] that has an impact factor of ca. 0.3, whereas such renowned journals as Állattenyésztés és Takarmányozás [Animal Breeding and Feeding] and Gazdálkodás [Agricultural Economics] cannot boast of such a distinguishing index-number. Even the impact factor of Acta Veterinaria Hungarica, the journal with the highest index-number in the field of agriculture, has only an impact factor of ca. 0.4. The above circumstances constitute a definite disadvantage for Hungarian agricultural science researchers in the publication competition.


Variant title:
A Conference on Scientific Publications
Issue Date:
2003-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/212119
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/212119
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 47, Number 6
Page range:
1-3
Total Pages:
3
Series Statement:
47
6
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)