Prospects of the Prevention of Work Accidents and Occupational Diseases Based on Risk Assessment in Agriculture

During the previous decade fundamental changes have taken place in the political and economic structure of Hungary. This transition, called also change of regime, had far-reaching effects also on the agricultural population of the country. Unfortunately, however, no significant change can be detected in the prevention of work accidents and occupational diseases so far. In the spring of the year 2004 Hungary will officially become a member state of the European Union, which means that the Union’s labour safety and accident prevention regulations will apply to all the sectors of economy, including agriculture. (As a matter of fact, most of them are already regarded as being in force.) The Constitution of the Republic of Hungary states that her citizens are entitled to fullest mental and physical health. This right is ensured by the Republic of Hungary through the provision of a health care system, maintenance of medical institutions, and labour safety measures. A substantial improvement in the level of accident prevention and labour safety in small farms in Hungary is expected from the introduction of an independent accident insurance system, the extension of the Labour Safety Act to small farms, the assessment of risk factors in them, the dissemination experience acquired in Western Europe, the analyses of data on accidents (cause, place, injuries caused, and consequences), and the measures to be taken on the basis of all this. --------------- Az elmúlt évtizedben Magyarországon politikai és gazdasági rendszerváltás zajlott le. Ennek hatása természetszerűen a mezőgazdaságban is érezhető volt. Sajnos ez a hatás a mezőgazdasági munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések prevenciójában még jelentős mértékben nem érzékelhető. Magyarország 2004 tavaszától EU-tagország lesz. Ennek megfelelően természetesen a munkavédelemre, a prevencióra vonatkozó EU-előírások – 89/391/EGK – teljes mértékben érvényesek lesznek, illetve már most is érvényesek a nemzetgazdaság minden ágazatára, így a mezőgazdaságra vonatkozóan is. A Magyar Köztársaság Alkotmánya rögzíti, hogy honpolgárainak joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével valósítja meg. Az önálló balesetbiztosítástól, a munkavédelmi törvény mezőgazdasági kisüzemekre való kiterjesztésétől, a kisüzemek kockázati tényezőinek felmérésétől, a nyugat-európai tapasztalatok elterjesztésétől, a bekövetkezett balesetek okai, helye, az okozott sérülések és azok következményei adatainak elemzésétől, és a mindezeken alapuló intézkedésektől a családi farmgazdaságok munkabiztonsági helyzetének, a prevenciónak lényeges javulását reméljük Magyarországon.


Variant title:
A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kockázatfelmérésen alapuló megelőzésének kilátásai Magyarországon
Issue Date:
2004
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/211444
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/211444
Published in:
Volume 48, Special Issue Number 08
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics
Page range:
147-152
Total Pages:
5
Series Statement:
48
8
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)