Prospective Conflicts Deriving from the Changes in Agricultural Structure in Northern Hungary after the Contry’s EU Accession

In Hungary the formation of regional economies has been accompanied by an increase in inequalities between the regions. The Northern Hungarian macroregion is one of the losers in this process. According to official statistics, the role of agriculture and forestry has declined within the regional economies. The author’s research results, however, draw attention to the fact that in rural communities or rural micro-regions, the role of agriculture is actually much greater than indicated by statistical averages. New methods developed to analyse agricultural structures allow the initial situation to be recorded, so that the effects of structure improvement measures implemented after EU accession can be reliably investigated. These methods can be applied not only in Northern Hungary, but also in any other macro-region. In the years to come considerable changes can be expected in agricultural structures, which will almost certainly increase the conflicts in the Northern Hungary macro-region, particularly due to the reduction in agricultural job opportunities. The handling of these conflicts will have to be tackled in the framework of the National Development Plan and the National Rural Development Plan. ------------- Magyarországon a regionális gazdaságok kialakulása a területi egyenlőtlenség növekedése mellett ment végbe. Az észak-magyarországi makro-régiót e folyamat vesztesei között tartjuk számon. A hivatalos statisztikák szerint a mező- és erdőgazdálkodás szerepe csökkent a regionális gazdaságokon belül. Kutatási eredményeink azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy a vidéki településeken, illetve a vidéki jellegű mikro-régiókban a mezőgazdaság szerepe lényegesen nagyobb annál, mint amit a statisztikai átlagok mutatnak. Az agrárstruktúrák vizsgálatához kifejlesztett új módszereink lehetővé teszik az induló helyzet rögzítését, s az Európai Unióhoz történő csatlakozás után a struktúrajavító intézkedések hatásainak megbízható tanulmányozását. Módszerünk nem csak Észak-Magyarországon, hanem bármely más makro- régióban is alkalmazható. A következő években az agrárstruktúrák várhatóan számottevően változnak, s ezek a vizsgált makro-régióban jelentős – elsősorban a csökkenő agrárfoglalkoztatással összefüggő – konfliktusokat valószínűsítenek. Ezeknek a kezelését a Nemzeti Fejlesztési Terv és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében kell majd megoldani.


Variant title:
Agrárstruktúrális változásokból származó konfliktusok Észak-Magyarországon az EU-csatlakozás után
Issue Date:
2004
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/211426
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/211426
Published in:
Volume 48, Special Issue Number 08
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics
Page range:
80-87
Total Pages:
8
Series Statement:
48
8
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)