000208769 001__ 208769
000208769 005__ 20181130195754.0
000208769 0247_ $$2Other$$a1333-2422
000208769 037__ $$a663-2016-44735
000208769 037__ $$a663-2016-44805
000208769 041__ $$aen_US
000208769 245__ $$aDruštveno odgovorno poslovanje i zeleni marketing
000208769 246__ $$aSocial responsible business and green marketing
000208769 260__ $$c2014-07
000208769 269__ $$a2014-07
000208769 270__ $$mztolusic@gmail.com$$pTolušić,   Zrinka
000208769 300__ $$a7
000208769 336__ $$aJournal Article
000208769 520__ $$aPromjene u okruženju i društvu, tehnologiji i ekonomskom razvoju izravno utječu kako na promjene
poslovanja tako i na promjene u potrebama i željama potrošača. Ekološke promjene i osviještenost
potrošača o utjecaju koji mogu imati na zagađenje, odnosno očuvanje okoliša, stvorili su segment
ekološki odgovornih potrošača. Takvim potrošačima prilagodio se i marketing stvarajući i oblikujući
nove aktivnosti nazvane zelenim marketingom. Zeleni marketing je oblik društvenoga marketinga u
kojemu se proizvodi, usluge i sve marketinške aktivnosti oblikuju i provode uzimajući u obzir djelovanje
i utjecaj koji mogu imati na okoliš i društvo u cjelini. Zeleni marketing podrazumijeva suradnju s
dobavljačima i trgovcima, partnerima pa i konkurentima kako bi se ostvario ekološki održivi razvoj
u čitavom vrijednosnom lancu, a istovremeno zahtijeva suradnju svih poslovnih funkcija kako bi se
pronašla najbolja rješenja koja imaju dva glavna cilja – profit i doprinos okruženju.
Tržišni segment zelenih potrošača pruža nove mogućnosti gospodarskim subjektima za razvoj
i napredovanje, uz istovremeno pozitivno djelovanje i utjecaj na okolinu i samo društvo. Uspješna
primjena zelenog marketinga zahtijeva postojanje određenih gospodarskih, političkih i zakonodavnih
preduvjeta te sveobuhvatnu i dinamičnu bazu znanja o ponašanju hrvatskih zelenih potrošača.
Provedenim istraživanjem, online anketom, cilj je utvrditi informiranost mlađe populacije, uglavnom
studenata, o zelenom marketingu i zelenim proizvodima te njihovu spremnost na kupnju i potrošnju
zelenih proizvoda. Veći dio ispitanika, njih 77%, informirano je i ima saznanja o zelenom marketingu i
zelenim/ekološkim proizvodima, ali samo 6% redovito kupuju takve proizvode, a ostali povremeno ili
rijetko. Nekoliko je razloga takvog stanja, ali najveći utjecaj na manju potražnju ima cijena koja je veća
u odnosu na cijenu konvencionalno proizvedenih proizvoda.
000208769 542__ $$fLicense granted by Martin Sok (martin.sok@live.com) on 2015-09-07T17:30:04Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000208769 650__ $$aAgribusiness
000208769 6531_ $$azeleni marketing
000208769 6531_ $$azeleni potrošači
000208769 6531_ $$adruštveno odgovorno poslovanje
000208769 6531_ $$agreen marketing
000208769 6531_ $$agreen consumer
000208769 6531_ $$acorporate responsibility
000208769 700__ $$aTolušić, Zrinka
000208769 700__ $$aDumančić, Ena
000208769 700__ $$aBogdan, Karla
000208769 773__ $$d2014$$j 04$$k 1$$o31$$q25$$tAgroeconomia Croatica
000208769 8564_ $$s373612$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/208769/files/4.pdf
000208769 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/208769
000208769 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:208769$$pGLOBAL_SET
000208769 912__ $$nSubmitted by Martin Sok (martin.sok@live.com) on 2015-09-07T17:35:19Z
No. of bitstreams: 1
4.pdf: 373612 bytes, checksum: dc3563a4db6718abb0ae3c63032fee18 (MD5)
000208769 912__ $$nMade available in DSpace on 2015-09-07T17:35:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1
4.pdf: 373612 bytes, checksum: dc3563a4db6718abb0ae3c63032fee18 (MD5)
  Previous issue date: 2014-07
000208769 982__ $$gAgroeconomia Croatica>2014, Volume 4, Number 1
000208769 980__ $$a663