A NYERESÉGES EGYÉNI VÁLLALKOZÓK SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ TERHÉNEK ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ ADATOKNAK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON (2005-2012)

A tanulmány idősorosan vizsgálja a nyereséget valló egyéni vállalkozók adóterhének alakulását 2005 és 2012 között, kitérve az adóalanyok számának, átlagos adóterhelésének alakulására, valamint az azt alakító bevallási adatokra. 2005-ben 320 848 fő, míg 2012-ben 251 472 fő egyéni vállalkozó teljesített szja bevallást, közülük 2005-ben 40%, 2012-ben 53% volt nyereséget valló. A vizsgálat során statisztikai módszerekkel tártam fel összefüggéseket az adóterhek alakulása és a jogszabályi változások között. Az egyéni vállalkozók esetében a bevétel emelkedésének oka a minimálbér (mely járulékalapot meghatározó tényező, így a vállalkozói kivétet is nagymértékben befolyásolja), a végrehajtott ellenőrzések száma és a kivethető szankciók mértékének növekedése volt. Az egy főre vetített bevétel a nyereséget valló egyéni vállalkozóknál nemzetgazdasági szinten 17%-kal, a vállalkozói kivét 66%-kal emelkedett, a fizetendő vállalkozói személyi jövedelemadó és osztalékalap utáni adó összesen 22%-kal csökkent a vizsgált időszakon belül. Elemzésemben az adóteher változását, a változást kiváltó tényezők közötti összefüggéseket, kapcsolatokat vizsgáltam. --------------------------------------------- The number of individual entrepreneurs who filed an income tax return was 320 848 in 2005, respectively 251 472 in 2012. Out of this number 40% (in 2005) and 53% (in 2012) declared profit. I revealed a relationship between the evolution of tax burdens and the changes in tax laws. In the case of private entrepreneurs the reason for growth of income was the increase of the minimum wage (which determines the tax base and also influences the withdrawal of entrepreneurs), the growing number of tax audits and the increase in the extent of possible sanctions. Per capita income for private entrepreneurs declaring profit rose by 17% and the amount of entrepreneurial withdrawals by 66% over the examined period. The amount of entrepreneurs’ payable personal income tax and dividend tax rose decreased by 22% between 2005-2012. In my research I examined the change of tax burdens and the relationship between the factors causing the change.


Variant title:
The Evolution of Profitable Individual Entrepreneurs’ Tax Burden and its Underlying Data in Hungary (2005-2012)
Issue Date:
2015
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2062-8269 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/206827
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/206827
Published in:
Acta Carolus Robertus, Volume 05, Number 2
Page range:
81-96
Total Pages:
15
JEL Codes:
H21; H24
Series Statement:
5
2
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)