000206815 001__ 206815
000206815 005__ 20181128222809.0
000206815 0247_ $$2Other$$aISSN 2062-8269
000206815 037__ $$a1064-2016-86565
000206815 037__ $$a1064-2016-86736
000206815 041__ $$ahu
000206815 084__ $$aQ18
000206815 245__ $$aKÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS SZEREPE NYÁREGYHÁZA TELEPÜLÉSEN
000206815 246__ $$aCommunity development in Nyáregyháza village
000206815 260__ $$c2015
000206815 269__ $$a2015
000206815 270__ $$mkislipi92@gmail.com$$pLipót,   Zsolt
000206815 270__ $$mkonczg@karolyrobert.hu$$pKoncz,   Gábor
000206815 300__ $$a9
000206815 336__ $$aJournal Article
000206815 490__ $$a5
000206815 490__ $$a1
000206815 520__ $$aNyáregyháza Magyarország legfejlettebb területén, a Közép-Magyarországi Régióban fekszik. Mindössze 40 km távolságra helyezkedik el a főváros határától, és 20 km-re húzódik a fő közlekedési útvonalaktól. A településen 7 civil szervezet és 3 egyházközség található, akik a maguk berkeiben sikeresen tevékenykednek. Az elidegenedés, a bizalmatlanság felé húz az emberiség. Többet beszélgetünk egymással eszközök segítségével, mint személyesen. Ezek motiválták, hogy felmérjük a településen a közösségi összefogásban rejlő lehetőségeket, amelynek céljából kérdőíves és interjús vizsgálatot is végeztünk. Amíg nincs meg az aktív társadalom a településen, addig a vidékfejlesztés nem képes maradandót alkotni. A közösségi tudás és aktivitás mozgósítása lenne a cél a település fejlesztése érdekében, amelyhez alapot adhatnának a meglévő helyi civil szervezetek, egyházközségek. Egy összetartó közösséggel a település belső erőforrásai hasznosulhatnak, a gazdaság és a település is könnyebben fejleszthető lenne. Hosszú távon gondolkozva, ha az emberek maguknak érzik a fejlesztést, sőt annak munkálataiban részt is vesznek, akkor arra generációk fognak vigyázni. Tanulmányunkban megismertetjük a lakosság elképzelését, véleményét. Felkutattuk, hogy milyen társadalmi, környezeti problémába kapcsolódhatnának be a helyi lakosok, hogy milyennek tartják a település közösségének összefogását, a közösségfejlesztés és a vidékfejlesztés kapcsolatát. ------------------------------------------- Nyáregyháza is located in the most developed region called Central Hungarian Region. This village is 40 kilometres from Budapest and 20 kilometres from the main through routes. In the village there are seven civil organizations and three congregations, who are active and successfully in their round. In our world we know that with the technology development we had been in information majority. We speak more and more with tool, than privately. These situations caused that we survey the good facilities of the village, so we did questionnaires and interviews. While there isn’t an active society until the rural development don’t know create abiding things. The community knowledge and activities could be the final target, which gives good ultimate for the civil organizations and the congregations. With convergent society the village interior source and economy will slowly develop. If we think with long turns, the people feel the developments for their own and generations will look after the work of develop. In our study we will show community development projects. We will familiarize the local peoples and their suggestions. We searched that what human and environmental problem join to the local people and what they think about the village community colligation and the rural development contact with society development.
000206815 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2015-07-13T07:39:19Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000206815 650__ $$aCommunity/Rural/Urban Development
000206815 6531_ $$aösszefogás
000206815 6531_ $$atelepülésfejlesztés
000206815 6531_ $$acivil szervezetek
000206815 6531_ $$abelső erőforrás
000206815 6531_ $$aközösségi aktivitás
000206815 6531_ $$acollaboration
000206815 6531_ $$avillage development
000206815 6531_ $$acivil organizations
000206815 6531_ $$ainward sources
000206815 6531_ $$acommunity participation
000206815 700__ $$aLipót, Zsolt
000206815 700__ $$aKoncz, Gábor
000206815 773__ $$d2015$$j 05$$k 1$$o72$$q63$$tActa Carolus Robertus
000206815 8564_ $$s308575$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/206815/files/Lip_t%20-%20Koncz.pdf
000206815 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/206815
000206815 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:206815$$pGLOBAL_SET
000206815 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2015-07-13T07:42:09Z
No. of bitstreams: 1
Lipót - Koncz.pdf: 308575 bytes, checksum: c20089fd5eb68768852063fed9c5a3b6 (MD5)
000206815 912__ $$nMade available in DSpace on 2015-07-13T07:42:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Lipót - Koncz.pdf: 308575 bytes, checksum: c20089fd5eb68768852063fed9c5a3b6 (MD5)
  Previous issue date: 2015
000206815 982__ $$gActa Carolus Robertus>Volume 05, Number 1, 2015
000206815 980__ $$a1064