BIOMASSZA ÉS TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOK PIROLÍZIS KOKSZÁNAK KEVERÉSÉVEL ELŐÁLLÍTOTT BRIKETT VIZSGÁLATA ENERGIA KINYERÉSI CÉLBÓL

Jelenleg megbecsülhetetlen a globálisan, éves szinten keletkező települési és biomassza hulladékok mennyisége. Mindkét hulladékfajtára jellemző, hogy a keletkezés helyén, gyakorta kontrolálatlanul elégetik, úgy, hogy a keletkezett energiát nem hasznosítják. Az utóbbi egy évtizedben ennek ellenére határozottan megnövekedett az igény a hulladékként keletkező biomassza illetve települési szilárd hulladékok (főképp műanyag alapú) hasznosíthatóságára. Vizsgálatainkban biomassza alapanyagként fűrészport, míg égéshőt növelő adalékként pirolízis kokszot használtunk. Eljárást dolgoztunk ki biomasszával kevert pirolízis koksz alapú fűtőtégla (brikett) előállítására. Laboratóriumi vizsgálatokkal meghatároztuk a kapott biomassza-koksz fűtőtéglák legfontosabb tüzeléstechnikai és környezetvédelmi szempontból releváns mutatóit. A kapott adatok alapján megállapítható, hogy az általunk kialakított biomassza-koksz alapú fűtőtéglák a legegyszerűbb felépítésű vegyes tüzelésű kazánokban is jól hasznosíthatók és kis maradék hamutartalom mellett eltüzelhetők. Az általunk kialakított biomassza-koksz alapú fűtőtéglák toxikus nehézfémtartalma nem haladja meg a 100mg/kg-os értéket. A fűtőtéglákban mért alacsony kéntartalom környezetvédelmi megfontolásból kedvező, hiszen a fűtőtéglák elégetésével kis mennyiségű SO2-emisszióval kell számolni. Az általunk biomassza és települési hulladék pirolízis kokszának keverésével készített fűtőtéglák a szárított fa fűtőértékével mintegy azonos fűtőértéket képviselnek, azaz energetikai célú hasznosításuk a jövőben indokolt lehet, hiszen ez által az energiakinyerés mellett a keletkezett hulladékok mennyisége is csökkenthető. ------------------------------------------ Nowadays the global amount of municipal solid waste and biomass products per year cannot be estimated. Burning them without control or utilizing the recovered energy is typical of both wastes. However, there has been an increasing demand for the utilization of biomass waste and municipal solid waste (mainly based on plastic wastes) in the past decades. In our research, sawdust was used as biomass material while pyrolysis char was applied as additional material to rise the heating value of the product. We created briquettes by mixing biomass and pyrolysis char. The most important heating and environmental parameters of briquettes were determined in laboratory tests. It was found that our biomass-pyrolysis char briquettes can be utilized and incinerated in simple solid fuel boilers with a small amount of ash created. The toxic heavy metal content of our biomass-pyrolysis char briquettes was lower than 100 mgkg-1. The low amount of sulphur content of briquettes is favourable from environmental aspects due to the low volume of SO2 created during from burning the briquettes. The heating value of our briquettes is equal to the heating value of dried wood. Consequently biomass-pyrolysis char briquettes can be used for energy recovery in the future as the amount of wastes can also be decreased by this method.


Variant title:
INVESTIGATION OF BRIQUETTES MADE FROM MIXING OF BIOMASS AND PYROLYSIS CHAR OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN ORDER TO ENERGY RECOVERY
Issue Date:
2015
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
HU ISSN 2064-3004 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/206665
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/206665
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, Volume 03, Number 2
Page range:
113-122
Total Pages:
9
JEL Codes:
Q42
Series Statement:
3
2
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)