Strukturális átalakulás a hazai húsiparban

Publikációiban számos szerző hívta már fel a figyelmet arra, hogy hazánk EU csatlakozásának egyik kulcskérdése a sertéshúsvertikumban is a szerkezetátalakítás megvalósítása, a versenyképes üzemi szerkezet kialakítása. Az elaprózódott húsipari szerkezet, figyelembe véve a kiskereskedelem alkupozíciójának erősödését, akadályát képezi az ágazati minőségstratégia megvalósításának is, hiszen emiatt a húsipari szereplők nagy része képtelen érdekei érvényesítésére, életképes koordinációk, integrációk létrehozására és működtetésére. Megindult ugyan a koncentráció és specializáció, de ez még nem kielégítő mértékű a versenyképes húsiparral rendelkező EU tagországokhoz viszonyítva. A koncentrációt és specializációt az is gátolja hazánkban, hogy míg az Európai Unióban az elsődleges feldolgozás (darabolás, csontozás), amelyet döntően a vágóhidak keretei között végeznek, teljesen elkülönül a tovább-feldolgozástól, addig nálunk ez a „kombinát-elv” érvényesülése miatt nem jellemző. Ez utóbbi, az üzemkialakítással összefüggésben, számos esetben okozott nehézséget az élelmiszerbiztonsági és higiéniai előírások betartásában. Ennek ellenére az elmúlt néhány évben folyamatos javulás figyelhető meg a higiéniai, élelmiszerbiztonsági, környezet- és állatvédelmi követelmények teljesítésében, ami egyrészt annak köszönhető, hogy a SAPARD támogatásokat széles körben igénybe vették, másrészt számos olyan üzemet bezártak, melyek az alapvető követelményeket nem teljesítették, illetve ahol az üzem kialakítása ezt nem is tette lehetővé. -------------------- A number of authors drew attention to the fact, that a key problem in joining the EU is the development and implementation of competitive structural changes in the meat producing sector of agriculture. The fragmented structure of the meat industry, taking into account the strengthened bargaining position of retailers, hinders the implementation of a strategy for quality in the sector, therefore most participants are unable to realize their interests or form and operate viable connections, integrations. Amalgamation and specialization started already, but it is not yet extensive enough compared with the competitive meat industry of EU states. The process of amalgamation and specialization is hindered by differences how abattoirs operate. In the EU abattoirs carry out only the primary processing of carcass (chopping, boning) while the remaining processing is done elsewhere. In Hungary the carcass is fully processed within the abattoir. This determines the layout of industrial units and has in a number of cases caused problems with enforcing standards of hygiene and food safety. However, in the past few years continuous improvements have been made in enforcing hygiene and food safety standards and in fulfilling the requirements of environmental and animal protection. This was achieved because (1) SAPARD support has been widely taken up and (2) numerous industrial premises were shut, which have not fulfilled requirements or were unable to fulfill them due to their unfavorable layout.


Variant title:
Structural Changes in the Domestic Meat-Trade
Issue Date:
2005-02
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/206044
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/206044
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 49, Number 1
Page range:
52-58
Total Pages:
7
Series Statement:
49
1
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)