@article{Zuzek:206031,
   author = {Zuzek, Dagmara K. and Mickiewicz, Bartosz},
   title = {{AKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W KONTEKŚCIE WDRAŻANIA ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM}},
   journal = {Roczniki (Annals)},
   volume = {2014},
   number = {Number 6},
   year = {2014},
}