@article{Dzwonkowski:205220,
   author = {Dzwonkowski, Wiesław},
   title = {{OCENA WPŁYWU PROCESÓW KONCENTRACJI CHOWU NA POPYT NA PASZE PRZEMYSŁOWE W ŻYWIENIU TRZODY CHLEWNEJ}},
   journal = {Roczniki (Annals)},
   volume = {2014},
   number = {Number 5},
   year = {2014},
}