@article{Bojarszczuk:205214,
   author = {Bojarszczuk, Jolanta},
   title = {{EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNO-PRODUKCYJNA GOSPODARSTW MLECZNYCH Z WOJEWÓDZTW LUBELSKIEGO I PODLASKIEGO W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU}},
   journal = {Roczniki (Annals)},
   volume = {2014},
   number = {Number 5},
   year = {2014},
}