Támogatások Békés megyében

Békés megye agrárjellege a gazdasági fejlettséget is determinálja. A megye agrárszektorában megtermelt 1 főre jutó bruttó hozzáadott érték jelentősen meghaladja az országos átlagot, de a megye gazdasági teljesítményének növekedése elmarad az országosétól, az egy főre jutó GDP értékében nő a rés. A térség lemaradása azonban megfelelő aktivitással és pályázati szakszerűséggel megállítható. A megye pályázati forrásokból való részesedése és az egy pályázaton elnyert támogatás összege növekedett. A megye pályázati aktivitása magas, a megyék felső harmadában van. A támogatások odaítélésében a bírálók a nagyobb bekerülési összegű (komplexebb) pályázatokat részesítették előnyben. Ugyanakkor kedvezőtlen, hogy az egy projektre jutó támogatás összege, az AVOP-ból finanszírozott fejlesztések esetén alacsonyabb, mint az országos, ami kisebb volumenű egyedi fejlesztéseket jelez. A pályázatok jelzik, hogy a megye felkészült az uniós pályázatokon való eredményes részvételre, ami a 2007-2013-as időszakában meghozhatja a hasznát: segíti a megye gazdasági felzárkózását, benne az agrártermelés és az arra ráépülő feldolgozóipar, illetve szolgáltató ágazatok fejlődését. ----------------- Békés county’s agricultural nature determines its state of economic development. The gross value added per head produced by the county’s agricultural sector significantly exceeds the national average. However, growth in the county’s economic results falls behind the rest of the country and the gap is widening in terms of GDP per head. The region’s lag could be halted through appropriate activism and professional subsidy applications. The county’s share of subsidy resources and the amount granted per application have increased. Its application activity is high, falling into the top third of all counties. In assessing subsidy grants, the judges favour the more complex applications. At the same time it is a disadvantage that the subsidy amount available for one project, in the case of developments financed through AVOP (Agricultural and Regional Development Operative Programme), is lower than nationally, indicating a smaller volume of individual developments. The applications show that the county is ready for successful participation in EU grant-making processes, which could be useful in the 2007-2013 period. It will help the county close the economic gap, including in agricultural production and the processing industry that is built on it, as well as assisting in the development of the service sector.


Variant title:
Subsidies in Békés County
Issue Date:
2007
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/204966
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/204966
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 51, Special Issue Number 20
Page range:
176-181
Total Pages:
6
Series Statement:
51
20
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)