A hazai tojótelepek műszaki és állatvédelmi állapota

Az állatvédelmi szempontokat figyelembe véve a 2001. évi felmérésben a vizsgált tojóistállók 46%-a felelt meg az előírásoknak. A második felmérés (2004) hasonló kondíciókkal már kedvezőbb képet mutatott, mivel a tojóistállók 57%-a tett eleget a 2001-ben érvényes feltételeknek. A szabályozás időközbeni módosítása azonban ezt a képet kedvezőtlen irányba módosította, mivel az egy tojóra jutó megnövelt ketrecterület a tojóistállók 31%-ában valósult meg. Az Európai Unió tojótyúktartásra vonatkozó állatvédelmi szabályozása élénk vitát váltott ki a szakemberek körében. Sokan közülük úgy vélekednek, hogy az állatbarát technológiák szorgalmazói nem vették figyelembe az alapvető szakmai szempontokat, a termelőkkel szembeni elvárások irreálisak, nem teremtenek egyensúlyt a termelés hatékonysága és az állat igényei között. Az uniós követelményeknek való megfelelés hazánkban is számos kérdést vet fel. A hazai tojástermelésben új tojóistállók létesítése szükséges, a megnövekedett tojónkénti férőhelyszükségletnek köszönhetően. A 2004. évi vizsgálat eredményeit alapul véve mintegy 1 742 000 darabbal több tojó férőhely szükséges 2012-ig. Svájc már betiltotta, és Németország 2007-től tiltja be a ketreces termelés minden formáját, de a ketreces tojás importja továbbra is lehetséges. A feldolgozóipart csak akkor érdekli a tartástechnológia, ha annak többletköltségeit érvényesíteni tudja az értékesítési árban. A magyar tojásszektor ha felismeri ezt a piaci rést és a hazai feljavított ketrecekben megtermelt tojást tovább feldolgozza, akkor a 2007-2013-as időszakban az Unió piacain magasabb hozzáadott értékű terméket értékesíthet. ---------------- Taking animal protection viewpoints into consideration, in the 2001 survey 46% of the laying-cages examined met regulatory requirements. The second survey (2004) with similar conditions painted a more favourable picture, as 57% of the laying-cages met the requirements valid in 2001. However, amendments to the regulations in the intervening period alters this picture in an unfavourable direction, as the increased cage-space required for each laying hen was only achieved in 31% of laying-cages. The EU’s animal protection regulations relating to laying hens has resulted in a lively debate among experts. Many among them hold that those advocating animal-friendly technologies have not taken fundamental professional viewpoints into consideration and that expectations in relation to producers are unrealistic and do not create a balance between effective production and the needs of the animals. Conforming to the EU’s demands also raises numerous questions in Hungary. Domestic egg production requires the creation of new laying-cages, due to the increased space requirement per laying hen. Taking the results of the 2004 survey as a base, around 1,742,000 more laying spaces are needed by 2012. Switzerland has already banned all forms of caged laying and Germany will do so from 2007, although imports of cage-produced eggs can continue. The processing industry is only interested in the animal maintenance technology if the additional costs can be passed on in the sales price. If the Hungarian egg sector recognises this market niche and further processes the eggs produced in the improved domestic cages, then it can sell its higher value-added product on the EU markets in the 2007-2013 period.


Variant title:
The Technical and Animal Protection Conditions of Domestic Laying Farms
Issue Date:
2007
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/204896
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/204896
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 51, Special Edition 20
Page range:
116-125
Total Pages:
9
Series Statement:
51
20
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-11-30

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)