DAIRY CATTLE WELFARE ASPECTS IN MAZOWIECKIE AND PODLASKIE PROVINCE

Celem pracy było zbadanie poziomu dobrostanu bydła mlecznego w gospodarstwach w województwie mazowieckim i podlaskim, jak również wskazanie występujących różnic. Badania zostały przeprowadzone w 2012 roku na próbie 150 gospodarstw. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ogólny poziom dobrostanu jest wyższy w województwie mazowieckim niż podlaskim. Jednocześnie w gospodarstwach z województwa mazowieckiego zanotowano niższą wydajność mleczną krów. Relacja była taka sama w przypadku kosztów weterynaryjnych. Finalnie, nadwyżka bezpośrednia z gospodarstwa w przeliczeniu na jedną krowę była wyższa w województwie mazowieckim niż podlaskim.


Variant title:
ASPEKTY DOBROSTANU BYDŁA MLECZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM I PODLASKIM
Subject(s):
Issue Date:
2014
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/201542
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/201542
Published in:
2014
Number 2
Roczniki (Annals)
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)