@article{Jasiulewicz:201490,
   author = {Jasiulewicz, Michał},
   title = {{POTENCJAŁ ENERGETYCZNY BIOMASY ROLNICZEJ W ASPEKCIE REALIZACJI PRZEZ POLSKĘ NARODOWEGO CELU WSKAŹNIKOWEGO OZE I DYREKTYW UE W 2020 ROKU}},
   journal = {Roczniki (Annals)},
   volume = {2014},
   number = {Number 1},
   year = {2014},
}