000201404 001__ 201404
000201404 005__ 20180123000405.0
000201404 0247_ $$2Other$$aISSN 0046-5518
000201404 037__ $$a80-2016-1065
000201404 037__ $$a80-2016-1909
000201404 041__ $$ahu
000201404 245__ $$aElvárások, realitások, lehetőségek – A magyar agrárgazdaság tíz éve az Európai Unióban
000201404 246__ $$aExpectations, Reality, Options Ten Years of Hungarian Agriculture in the European Union
000201404 260__ $$c2014-06
000201404 269__ $$a2014-06
000201404 270__ $$mvajda.laszloeu@gmail.com$$pVajda,   Laszlo
000201404 300__ $$a11
000201404 336__ $$aJournal Article
000201404 490__ $$a58
000201404 490__ $$a3
000201404 520__ $$aA 2004. május 1-jei EU-belépést megelőzően számos tanulmány, cikk, ismertető füzet készült és elemezte a csatlakozás várható agrárgazdasági hatásait. A belépést követően már kevesebb, de jó néhány tartalmas tanulmány tekintett vissza az elmúlt időszakra és adott értékes elemzéseket.
Jelen tanulmány megkísérli egyben összefoglalni az elvárásokat, a magyar ag-rárgazdaság 10 év alatt megtett fejlődését és a jövőben előttünk álló lehetőségeket. A szerző, aki maga is aktív részese volt az eseményeknek, úgy látja, hogy sok nehézség dacára a magyar agrárgazdaság sikeresen küzdött meg a csatlakozás jelentette kihí-vással, egyenlegében élni tudott a lehetőségekkel. A belépéskor a figyelem a Közös Agrárpolitika követelményeinek teljesítésére összpontosult. Mára mind az agrárpo-litika, mind a gazdálkodók alkalmazkodtak a Közös Agrárpolitika adta feltételrend-szerhez, élnek az e keretek között meglévő nemzeti mozgástérrel. Mindez jó alapot teremt a következő 10 esztendő agrárgazdasági és vidékfejlesztésére. ------------------ Before Hungary’s accession to the European Union on 1 May 2004, a great number of studies, articles and brochures analysed the possible impacts of accession on the Hungarian agri-food sector. After the accession the number of publications on the ef-fects of accession was relatively modest, although they contained valuable information. The present study attempts to overview the expectations before membership, the ten years road of the Hungarian agricultural economy and the future prospects. The author – himself an active participant of the process – considers that despite many difficulties the Hungarian agri-food sector managed successfully the challenges of the accession; on balance it could valorise the opportunities offered. During accession efforts concen-trated on the fulfilment of the requirements stemming from the Common Agricultural Policy (CAP). By now both the government and the producers could adapt to the framework represented by the CAP and found their own way among the options of-fered, thus creating a solid basis for the next ten years of development of agriculture and of rural areas.
000201404 542__ $$fLicense granted by Menyhárt Csaba (gazdalkodas@aki.gov.hu) on 2015-04-10T08:58:59Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000201404 650__ $$aAgricultural and Food Policy
000201404 650__ $$aIndustrial Organization
000201404 650__ $$aInternational Relations/Trade
000201404 6531_ $$aEU-csatlakozás
000201404 6531_ $$akihívás
000201404 6531_ $$aKözös Agrárpolitika
000201404 6531_ $$aalkalmazkodás
000201404 6531_ $$anemzeti mozgástér
000201404 6531_ $$aEU accession
000201404 6531_ $$achallenge
000201404 6531_ $$aCommon Agricultural Policy
000201404 6531_ $$aadaptation
000201404 6531_ $$anational margin
000201404 700__ $$aVajda, Laszlo
000201404 773__ $$d2014$$jVolume 58$$kNumber 3$$o210$$q200$$tGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics
000201404 8564_ $$s320691$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/201404/files/GAZDALKODAS_2014_03_Vajda_200_210.pdf
000201404 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/201404
000201404 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:201404$$pGLOBAL_SET
000201404 912__ $$nSubmitted by Menyhárt Csaba (gazdalkodas@aki.gov.hu) on 2015-04-10T09:04:00Z
No. of bitstreams: 1
GAZDALKODAS_2014_03_Vajda_200_210.pdf: 320691 bytes, checksum: ad347c2e854a1d470b0fa950d272173a (MD5)
000201404 912__ $$nMade available in DSpace on 2015-04-10T09:04:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1
GAZDALKODAS_2014_03_Vajda_200_210.pdf: 320691 bytes, checksum: ad347c2e854a1d470b0fa950d272173a (MD5)
  Previous issue date: 2014-06
000201404 982__ $$gGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 58, Number 3, 2014
000201404 980__ $$a80