Kézműves élelmiszerek vásárlásának fogyasztói magatartásvizsgálata a nők körében

A kutatás az észak-magyarországi hegyvidéken termeszthető, gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek iránti igények felmérésére irányult a női fogyasztók körében. Kérdőíves felmérés segítségével vizsgáltuk többek között a vásárlói magatartást (vásárlási gyakoriságot, fontosnak tartott vásárlási szempontokat, legnépszerűbb beszerzési helyeket stb.), a fogyasztói elvárásokat, illetve hogy a vásárlói magatartást/ érdeklődést milyen mértékben befolyásolják olyan alapvető szociodemográfiai tényezők, mint a családi állapot, a gyermekek száma, az iskolai végzettség, az életkor, a lakóhely és a jövedelemszint. A 479 db kitöltött kérdőív elemzésekor a következő megállapításokra jutottunk. Jelentős igény merült fel a kézműves élelmiszerek eredetmegjelölésére vonatkozóan, ezért kulcsfontosságú egy védjegy kialakítása, amely biztonságérzetet kelt a vásárlókban a kézműves élelmiszer eredete és minősége iránt. Emellett a megfelelő termékszortiment kialakítása során figyelembe szükséges venni a fogyasztók által előnyben részesített terméktulajdonságokat, de leginkább az eladási árak meghatározása igényel átfogó tervezést, ugyanis tekintettel kell lenni a fogyasztók árérzékenységére. -------------------- The aim of the research was to survey the demand of female consumers for fruit-based artisan foods produced in the Northern Hungarian mountains. Questionnaire research was conducted in order to examine consumer attitude (purchase frequency, aspects considered to be important, most popular places of purchase, etc.), consumer demands and the extent to which basic socio-demographic factors, such as marital status, number of children, educational level, age, place of residence and income level affect consumer attitude/interest. The evaluation of the 479 filled out questionnaire led to the following conclusion. There is a significant need for indicating the origin of artisan foods. For this reason, a trademark would be of key importance, thereby triggering a sense of safety in customers concerning the origin and quality of artisan foods. In addition, the development of a proper product assortment should also consider consumers’ preferred product characteristics. Setting selling prices needs the most comprehensive planning, as consumers’ price sensitivity has to be taken into consideration.


Variant title:
Attitudes of Female Consumers to Purchasing Artisan Foods
Issue Date:
2014-04
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/201402
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/201402
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 58, Number 2
Page range:
160-172
Total Pages:
13
Series Statement:
58
2
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)