Fenntartható fogyasztói értékrend mint az etikus vállalati magatartás kritériuma

A tanulmányban a szakirodalom áttekintése során feltárt vizsgálandó területek tükrében két, a 2010-es és 2011-es év folyamán lebonyolított országos reprezentatív adatfelvétel eredményeit ismertetjük. A vizsgálatok eredményeire támaszkodva faktorelemzés segítségével igazoljuk, hogy napjainkban a magyar fogyasztók értékrendje is tükrözi a fenntartható fogyasztás kritériumait, melyek között kiemelt szereppel bír az etikus vállalati magatartás. A felmérés eredményei arra mutatnak rá, hogy leginkább a 30–39 éves és 50–69 éves, megyei jogú városokban és városokban élő nők azok, akiknek vásárlási döntéseit saját véleményük szerint nagymértékben befolyásolhatja a vállalatok etikus viselkedése. Szociodemográfiai ismérvek alapján vizsgálva megállapítható továbbá, hogy az etikai ismérvek hol erősebb, hol gyengébb hatást fejtenek ki a hazai fogyasztók értékrendjében. Ez utóbbi megközelítés szerint az etikus vállalati magatartás sokkal stabilabb helyet foglal el az értékstruktúrában, mint az etikus kompetenciaértékek. Ez arra enged következtetni, hogy míg a magyar fogyasztókat kevésbé jellemzi az etikus magatartás, illetve az leginkább a jómódúak körében érvényesül, addig az etikus vállalati magatartás sokkal inkább befolyásolja vásárlási döntéseiket. A felmérések eredményei alapján Magyarországon is elkülöníthetők olyan fogyasztói csoportok, amelyek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az etikus vállalati magatartásnak. Az elemzés során rámutattunk a társadalmi felelősségvállalás azon területeire, amelyek vállalati működésbe való beépítése és az ehhez kapcsolt megfelelő kommunikáció jelentős versenyelőny forrása lehet napjainkban a nehezen differenciálható termékeket gyártó élelmiszer-ipari vállalatok számára. -------------------------- On the basis of the results of two nationally representative surveys carried out in 2010 and 2011 our results, with the method of factor analysis, showed that demand for sustainable consumption has appeared among the values of Hungarian consumers, and within that the ethical business practice of companies is getting a highlighted role. Based on the respondents’ opinions, purchasing decisions of Hungarian women aged 30-39 and 50-69 who live in towns and county towns are mostly affected by the ethical business behaviour. Moreover, from the socio-demographic variables it is also shown that the effect of the ethical values among the values of consumers is fl uctuating; sometimes it is stronger, sometimes less so. In this view of corporate social responsibility (CSR) has a more crucial role in the structure of values than ethical competence values. Hence, we can say that while ethical behaviour is less popular among Hungarian consumers, except the members of higher social classes, ethical behaviour of companies has a highlighted role in purchasing decisions. There is also a group in Hungary which set a crucial role of CSR. We highlighted those areas of CSR which could be advantageous for the competing firms in the market of undifferentiated food products if they build these standards into their production principles and also into their communication strategies.


Variant title:
Values of Sustainable Consumption as the Criterion of Ethical Corporate Behaviour
Issue Date:
2013-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/199966
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/199966
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, 57, 6
Page range:
569-578
Total Pages:
10
Series Statement:
57
6
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-11-30

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)