000199964 001__ 199964
000199964 005__ 20180123000140.0
000199964 0247_ $$2Other$$aISSN 0046-5518
000199964 037__ $$a80-2016-947
000199964 037__ $$a80-2016-1757
000199964 041__ $$ahu
000199964 245__ $$aVersenyképességi vizsgálatok a Visegrádi országok közötti agrárkereskedelemben
000199964 246__ $$aAnalysis of the Competitiveness in the Agritrade Among Visegrad Countries
000199964 260__ $$c2013-12
000199964 269__ $$a2013-12
000199964 270__ $$mmiklos.vasary@vm.gov.hu$$pVásáry,   Miklós
000199964 270__ $$mlivia.kranitz@vm.gov.hu$$pKránitz,   Lívia
000199964 270__ $$mVasa.Laszlo@gtk.szie.hu$$pVasa,   László
000199964 270__ $$mBaranyai.Zsolt@gtk.szie.hu$$pBaranyai,   Zsolt
000199964 300__ $$a15
000199964 336__ $$aJournal Article
000199964 490__ $$a57
000199964 490__ $$a6
000199964 520__ $$aA Visegrádi országok (V4) esetében az Európai Unióhoz történő 2004. évi csatlakozás számos tekintetben agrárkereskedelmi lehetőségeket és nehézségeket eredményezett. A korábbi vámok és egyéb kereskedelmi korlátok megszűnése egy csapásra növekvő kereskedelmi aktivitást eredményezett. Az integráció eredményeképpen megjelenő egységes belső piacon, az áruk szabad áramlása következtében törvényszerűen jelent meg a kereskedelmi forgalom bővülése. A régi EU-tagállamok esetében fokozatosan kibontakozó kereskedelmi forgalom a szomszédos országok relációjában markánsan, egyúttal rövid időtáv alatt valósult meg.
Vizsgálataink szemléltették, hogy az elmúlt 12 évben bekövetkező változások hatására egyaránt jelentős mértékben bővült a V4-országok agrár-külkereskedelmi forgalmának értéke és mennyisége. Ezen belül meghatározó az EU27 piacán elért bővülés, melyet az EU15 és a V4-ek piacán elért kedvező folyamatok is erősítettek. A vizsgálataink rávilágítottak arra, hogy az EU15 felé a kereskedelmi egyenleg csak Magyarország és Lengyelország esetében volt pozitív tendenciájú, míg a V4-közi áruforgalomban csak Szlovákia tudott negatív értékű, ám javuló tendenciájú értékeket felmutatni. A kereskedelmi forgalom bővülésében meghatározó szerepe volt a Visegrádi országok egymás közötti áruforgalmának. Megállapítható az is, hogy az egységes belső piac működésének hatására, a belső piaci verseny erősödésének eredményeképpen csökkent az országok egyes termékeinek piaci koncentrációja. Kimutatásunk szerint a vizsgált relációkban ez a folyamat párhuzamosan járt a komparatív előnyök csökkenésével és az egyes relációk irányában megvalósuló értékek erőteljes konvergálásával. Figyelemre méltó, hogy a csatlakozást megelőző, a közös piaci működésre felkészítő időszak jelentősen befolyásolta az értékek alakulását. Az általánosan növekvő kereskedelmi aktivitás ellenére a teljes időtávon csupán Szlovákia és Csehország viszonylatában lehetett a versenyképességi értékének javulását kimutatni, a többi relációban csökkent a mutató. Az EU-tagság tehát piacot és számos lehetőséget teremtett, de az országok versenyképességi értékei külkereskedelmi tekintetben nem javultak. Más megfogalmazásban a tagállamok e tekintetben nem vagy csak korlátozottan tudták kihasználni az uniós tagság adta lehetőségeket. ----------------------- The accession of the Visegrad countries (V4) to the European Union (EU) in 2004 has resulted in a number of opportunities and challenges in terms of agricultural trade. The elimination of duties and other trade barriers immediately induced an increase in trading activity. As a result of integration into the common internal market, the free fl ow of goods has inevitably led to the expansion of trade turnover. In the case of ‘old’ EU member states the trade turnover has gradually widened while in relation to neighbouring countries it happened markedly and within a very short time. According to our research, the value and volume of agri-trade turnover of the V4 has expanded significantly due to the changes in the last 12 years. The trade balance in the case of the EU15 was positive only in regard to Hungary and Poland, while in trade among the V4 only in Slovakia could it reach negative but improving values. It can also be concluded that the market concentration of some products has also decreased owing to the operation of the common internal market and the strengthening internal market competition. It is remarkable that the preaccession period preparations for the common market operation substantially affected the values. In spite of the generally growing trade activity, competitiveness for the whole period improved only in relation to Slovakia and the Czech Republic, while this index declined in all the other relations. Therefore EU membership has created markets and possibilities, but competitiveness in terms of foreign trade has not improved. In other words, the New member states could not or only to a limited extent utilise the opportunities coming from EU membership.
000199964 542__ $$fLicense granted by Menyhárt Csaba (gazdalkodas@aki.gov.hu) on 2015-03-18T16:07:30Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000199964 650__ $$aAgricultural and Food Policy
000199964 650__ $$aInternational Relations/Trade
000199964 6531_ $$aexport-import arány
000199964 6531_ $$aBalassa-index
000199964 6531_ $$aHerfindahl–Hirschman-index
000199964 6531_ $$aexport-import ratio
000199964 6531_ $$aBalassa-index
000199964 6531_ $$aHerfindahl–Hirschman-index
000199964 700__ $$aVásáry, Miklós
000199964 700__ $$aKránitz, Lívia
000199964 700__ $$aVasa, László
000199964 700__ $$aBaranyai, Zsolt
000199964 773__ $$d2013$$jVolume 57$$kNumber 6$$o558$$q544$$tGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics
000199964 8564_ $$s533444$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/199964/files/GAZDALKODAS_2013_06_Vasary_Kranitz_Vasa_Baranyai_544_558.pdf
000199964 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/199964
000199964 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:199964$$pGLOBAL_SET
000199964 912__ $$nSubmitted by Menyhárt Csaba (gazdalkodas@aki.gov.hu) on 2015-03-18T16:12:59Z
No. of bitstreams: 1
GAZDALKODAS_2013_06_Vasary_Kranitz_Vasa_Baranyai_544_558.pdf: 533444 bytes, checksum: 07efcf14448d474c1ab882194c814be8 (MD5)
000199964 912__ $$nMade available in DSpace on 2015-03-18T16:12:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1
GAZDALKODAS_2013_06_Vasary_Kranitz_Vasa_Baranyai_544_558.pdf: 533444 bytes, checksum: 07efcf14448d474c1ab882194c814be8 (MD5)
  Previous issue date: 2013-12
000199964 980__ $$a80
000199964 982__ $$gGAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 57, Number 6, 2013