Online kérdőíves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerzőinek körében

A Gazdálkodás című tudományos folyóirat 1957 óta jelen van a hazai szaklapok között, ezalatt az egyik legkiemelkedőbb folyóirattá vált az agrárökonómia területén. A Gazdálkodás szerkesztőbizottsága úgy gondolta, ennyi év távlatában szükséges lenne megismerni az olvasók, illetve szerzők véleményét a lapról, mivel az ő megállapításaik, kritikáik, illetve javaslataik ismerete nélkül manapság már nem lehet megfelelően felépíteni és működtetni egy tudományos folyóiratot. Az online kérdőíves megkérdezés legfőbb célja a Gazdálkodás agrárökonómiai tudományos folyóirattal kapcsolatos olvasói, illetve szerzői elvárások, vélemények feltérképezése volt. Kíváncsiak voltak, hogy az előfizetői kör preferenciái miben változtak az évek során a lap beszerzését, illetve az egyes rovatok és cikkek jellemzőit illetően. A megkérdezés alapját egy 800 címet tartalmazó e-mail lista képezte, amelyből 175 értékelhető válasz érkezett vissza. A kérdőíves kutatás nem reprezentatív módon zajlott. A következőkben a legfontosabb eredményeket emeljük ki. A válaszadók háromnegyed része jelenleg nyomtatott formában jut hozzá a laphoz, azonban a jövőt illetően az online felület preferálása szembetűnő. A folyóirat előfizetési díját megfelelőnek minősítették. A lap formai megjelenését és tudományos színvonalát egyaránt jó körüli értékeléssel minősítették. Az olvasók és szerzők számára szükséges információk esetében az alkalmazott kutatások tudományos eredményei bizonyultak a legfontosabb információtípusnak. A rovatok közül a tanulmány rovat kiugróan a legnépszerűbbnek bizonyult. A megkérdezettek 80%-a járt már a Gazdálkodás honlapján, és 94%-uk szerint a nemzetközi elektronikus rendszerekben is meg kell majd jelentetni a cikkeket a jövőben. A lapban a válaszadók több mint 70%-a publikált már, az eddig nem publikálók leginkább az időhiányt, a zökkenőmentes befogadást és elbírálást említették meg, valamint a kutatási eredményekben való jobb előrehaladást, illetve a magasabb szakmai színvonalat és az impakt faktoros besorolást hiányolták. ------------------ The scientific journal ’Gazdálkodás’ has existed among the indigenous scientific reviews since 1957 and has become one of the most outstanding journals in the field of agricultural economics. The editors of Gazdálkodás have come up with the idea that in the perspective of so many years it is necessary to become familiar with the opinions of their readers and authors, as their statements, criticisms and suggestions are needed in order to establish and operate a scientific journal properly. The main purpose of the online survey was to discover the expectations and opinions of the readers and authors about the journal. The editors were curious to know if the preferences of their subscribers have changed with regard to the features of the articles, columns and purchase. From a mailing list of 800 email addresses, 175 measurable responses were received. In the following we emphasise the main results. Three-quarters of the respondents currently get the journal in printed form, but the preference for the online version in the future is apparent. The subscription fee was considered as appropriate. The appearance and scientific standard of the journal were rated as good. As for the information necessary for the readers and authors, the results of applied scientific research proved to be the most important. Among the different columns, the Studies column has reached outstanding popularity. Eighty per cent of the respondents have already visited the journal’s website and 94 per cent of them agreed that in the future the articles should be presented in international electronic systems. More than 70 per cent of the respondents have already published in the journal.


Variant title:
Online survey among the readers and authors of Gazdálkodás
Issue Date:
2013-08
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 0046-5518 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/199944
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/199944
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 57, Number 4
Page range:
389-399
Total Pages:
11
Series Statement:
57
4
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)