A moduláció magyarországi alkalmazásának várható hatása a közvetlen támogatásokra – Modellszámítások a 2012. támogatási év értékei alapján

A moduláció révén megvalósuló támogatásátcsoportosítás a 2012-es támogatási évben új elemként jelent meg a hazai agrártámogatások rendszerében. Az eljárás során, abban az esetben, ha az első pilléres közvetlen támogatások együttes összege meghaladja az 5000 eurót, akkor 10%, ha a 300 000 eurót, akkor további 4%-os támogatáscsökkentést kell alkalmazni. Összhangban az európai uniós elvekkel, a hazai alkalmazás során lehetőség nyílt olyan rendszer kialakítására, amely a modulációból fakadó támogatásátcsoportosítás tényleges volumenének radikális mérséklését teszi lehetővé. Ennek során a ténylegesen nem meghirdetendő top up jogcímek és az egyes top up jogcímek kihasználatlan mértéke is a számítás részét képezi, ami jelentős tagállami mozgásteret eredményez annak érdekében, hogy a termelők számára kifizetendő támogatás összege, különösen az érzékeny ágazatoknál, a lehető legkisebb mértékben csökkenjen. Ugyanis ezek a tételek számos esetben teljesen vagy részben felfogják, tompítják az intézkedés hatását, mivel a vonatkozó jogszabály alapján a csökkentést először ezek terhére kell megvalósítani. A modellszámítások alapját a 2011. évben igényelt és jóváhagyott támogatási kérelmekre 2012-ben kifizetett összegek képezték. Az adatbázis korrigálásával a 2012. támogatási év sajátosságainak átvezetése is megtörtént. A modell alapján megállapítható, hogy a módszer alkalmazása következtében az összes közvetlen támogatásra jogosult termelő 2%-ánál, az 5000 eurónál magasabb kifizetésre jogosultak mintegy 10%-ánál valósul meg tényleges kifizetéscsökkentés. Az alkalmazott eljárás következtében a közel 190 ezer regisztrált piaci szereplő közül érintett mintegy 3 ezer termelőnél közel 11,6 millió euró összeg átcsoportosítása várható. E termelői körnél a moduláció hatásának mérséklését lehetővé tevő tételek felhasználása révén mintegy 45 millió eurót nem kell a termelőktől elvonni. Ez abból a szempontból kedvező, hogy a termeléssel foglalkozók nagy részének a támogatási szintje érdemben nem változik. Így ez az összeg termelőkhöz kerülhet. A modulációval érintett gazdálkodóknál az elvonás egyébként a teljes kifizetendő összeg 3%-át teszi ki. -------------- The redeployment of subsidies through modulation was a new element in the system of Hungarian agricultural support in the premium year of 2012. According to the procedure, if the total amount of first pillar direct subsidies exceeds EUR 5000, a 10 per cent grant reduction should be applied, while if it is above EUR 300 000, the reduction should be increased by a further 4 per cent. In harmony with European Union principles it has become possible to create a system in Hungary which enables the radical moderation of actual volumes of subsidy redeployment resulting from modulation. In this course, unused top up funds are also part of the calculation. This provides substantial room for manoeuvre in the Member States in order to ensure that the direct payments to be paid to producers are reduced as little as possible. These items soften the impact of the measures because – according to the related legislation – the reduction should first be made on the account of these. The basis of the model calculations was the finalised data of the Hungarian Agricultural and Rural Development Agency regarding payments in the premium year of 2011. By correcting this, the special features of the premium year of 2012 were also transferred to the data. The results of the calculations show that the implementation of the Hungarian method has led to in reduced payments only in the case of 2 per cent of all the farmers eligible for direct subsidies, and about 10 per cent of those who are actually involved in payment reduction. Owing to the applied procedure, the withdrawal amounted to almost EUR 11.6 million in the case of the approximately 3 000 farmers concerned. For this group of producers, about EUR 45 million should not be withdrawn due to the mechanisms which enable mitigation. This amount will be left with the producers. In the case of producers affected by modulation, the withdrawal amounts to 3 per cent of the transferred direct subsidies.


Variant title:
Prospective impact of the implementation of modulation in Hungary in the case of direct subsidies – Model calculations on the basis of values in the grant year of 2012
Issue Date:
2013-08
Publication Type:
Journal Article
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/199938
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/199938
Published in:
GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics, Volume 57, Number 4
Page range:
344-355
Total Pages:
12
Series Statement:
57
4
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)