Zjawisko naruszania własności intelektualnej jako przejaw „ekonomizacji” zachowań młodych pracowników naukowych Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie

A complex theoretical description of the phenomenon of violation of intellectual property is provided. The article is also presenting results of an empirical research of this phenomenon among the young staff members in the Faculty of Economics and Organization of Food Economy in Agricultural Academy in Stettin. / Synopsis. W artykule przedstawiono kompleksowa teoretyczną analizę zjawiska naruszania własności intelektualnej przez młodych pracowników naukowych Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie. W opracowaniu zaprezentowano także wybrane wyniki badań dotyczących wspomnianego zagadnienia.


Variant title:
Phenomenon of violating the intellectual property as one of the symptoms of ‘economisations’ in the behaviour of young staff members in the Faculty of Economics and Organization of Food Economy in the Agricultural Academy in Stettin
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/198935
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198935
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 02, Number 17
Page range:
360-370
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)