Gospodarstwa ekologiczne w Polsce w świetle danych liczbowych GUS

Poland has favourable natural conditions for development of organic farming. Poland’s Accession to the European Union creates possibility to take advantage of the natural conditions for organic farming development by implementing the assistance programmes addressed to farmers. According to data released by GUS in 2005 the organic method of production is more popular in Poland than before. / Synopsis. Polska posiada sprzyjające warunki naturalne do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Integracja Polski z Unią Europejską stwarza możliwości wykorzystania naturalnych uwarunkowań do rozwoju produkcji ekologicznej poprzez powszechnie wdrażane programy pomocy rolnikom prowadzącym produkcję ekologiczną. Rośnie zainteresowanie podejmowaniem produkcji ekologicznej i licznie przybywa gospodarstw ekologicznych. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę gospodarstw ekologicznych w Polsce na tle gospodarstw ogółem w oparciu o badanie gospodarstw rolnych przeprowadzone przez GUS w 2005 roku.


Variant title:
Ecological farms in Poland in the light of data released by the Central Statistical Office GUS
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/198934
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198934
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 02, Number 17
Page range:
352-359
Total Pages:
8
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)