Franchising jako forma prowadzenia działalności w agrobiznesie (w świetle opinii rolników)

This article is describing selected aspects of franchising and its implementation in the agricultural activity of farmers. A research showed that farmers belied in the possibility of success in agriculture, even though they do not know the specific form of cooperation such as franchising. The most popular amongst the farmers would be an investment in the animal production or trade and service activities. They are not willing to follow the strict procedures by which they are bound in the framework of the franchise type cooperation. / Synopsis. Artykuł omawia podstawowe aspekty systemu franczyzy w kontekście wykorzystania tej formy działalnosci w agrobiznesie. Badania wykazały, że rolnicy, choć nie znają tej specyficznej formy współpracy jaką jest franczyza, wierzą, że można mieć pomysł na sukces finansowy w gospodarstwie rolnym oraz można być właścicielem takiego pomysłu. Najchętniej inwestowaliby w produkcję zwierzęcą i działalność handlowo-usługową. Nie wykazują natomiast chęci do podporządkowania się ścisłym procedurom narzuconym w ramach współpracy.


Variant title:
Franchising as a new form of the economic activity in agribusiness (in the light of farmers opinion)
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/198932
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198932
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 02, Number 17
Page range:
335-341
Total Pages:
7
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)