Ocena skuteczności promocji produktów regionalnych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie

The aim of this paper is to estimate effectiveness of the regional products promotion. The conclusions were drawn on the basis of research executed in February and March 2007 in Podkarpackie and Lubelskie provinces. Two hundred fifty people were surveyed. The sample population consisted of supermarket customers, senior pupils in two high schools of economics as well as inhabitants of various villages in the region. / Synopsis. Przedmiotem pracy jest próba oceny skuteczności promocji produktów regionalnych. Podstawą wnioskowania były badania ankietowe przeprowadzone w miesiącach luty i marzec 2007 r. w województwie podkarpackim i lubelskim. Dobór próby miał charakter celowy. Przeankietowano 250 osób: klientów marketów, uczniów ostatnich klas dwóch szkół gospodarczych oraz mieszkańców wsi.


Variant title:
Evaluation of effectiveness of the regional products promotion in Podkarpacie and Lubelszczyzna provinces
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/198926
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198926
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 02, Number 17
Page range:
277-285
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)