Konkurencyjność większych ekonomicznie polskich gospodarstw rolniczych na tle wybranych krajów UE

Economical results of farms of three types of farming (TF13 – field crops, TF41 – diary farms, TF50 – grainvores livestock) in selected EU member states in 2004 were analysed basing on FADN data. The research was done for three classes of biggest economic size. Usually the bigger the production output, measured by the economic size of farm, the bigger labour efficiency and assets and equity profitability. What may wonder are the good results of Spanish and Italian farms and some poor results of Danish, French, German or Dutch farms. Polish farms appeared to be competitive with regard to own labour productivity and profitability of assets and equity, especially these specialized in field crops and grainvores livestock. / Synopsis. Na podstawie danych FADN analizowano wyniki ekonomiczne trzech typów rolniczych gospodarstw (TF13 – uprawy polowe, TF41 - bydło mleczne, TF50 – zwierzęta ziarnożerne) w wybranych krajach UE w 2004 r. Analizy prowadzono dla trzech największych klas wielkości ekonomicznej. W miarę wzrostu skali produkcji, mierzonej wielkością ekonomiczną gospodarstw, na ogół silnie rośnie efektywność pracy, majątku i kapitału własnego. Zaskakują najlepsze wyniki uzyskane przez gospodarstwa hiszpańskie i włoskie jak też słabe, w wielu przypadkach, uzyskane przez rozreklamowane gospodarstwa duńskie, francuskie, niemieckie czy holenderskie. Polskie gospodarstwa ,zarówno pod względem dochodowości pracy własnej jak i rentowności majątku i kapitału, okazały się konkurencyjne, szczególnie te specjalizujące się w uprawach polowych i chowie zwierząt ziarnożernych.


Variant title:
Competitiveness of Polish agricultural farms of bigger economic size in comparison with those in selected EU member states
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/198923
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198923
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 02, Number 17
Page range:
247-257
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)