Pierwsze efekty reformy rynku cukru w UE i w Polsce

State of implementation of sugar market reform in the EU and in Poland are presented. Desired effects in the form of reduction of sugar production are not satisfactory. Therefore raising compensation payments for giving up sugar beet cultivation are envisaged. / Synopsis. W pracy przedstawiono stan wdrażania reformy rynku cukru w UE i w Polsce. Oczekiwane efekty w postaci ograniczenia produkcji cukru są niewystarczające. Dlatego planuje się zwiększyć wysokość rekompensat za zaniechanie uprawy buraków cukrowych dla plantatorów.


Variant title:
First effects of sugar market reform in the EU and Poland
Issue Date:
2007-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/198908
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198908
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 02, 17
Page range:
167-172
Total Pages:
6
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-11-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)