Produkcja i ceny owoców z upraw ekologicznych

The paper presents the brief information, based on literature, about the organic production of fruits in the world and in Poland. In order to assess the situation on the organic fruit market comparative analysis of the prices of apples and strawberries were presented. In the study the prices of fruits from certified organic plantations and from conventional at wholesale markets in USA, France and from retail groceries in Poland were compared. Moreover, based on surveys analysis of the factors affecting the operation on the organic fruit market in Poland were conducted as well as the expectations from potential consumers were studied. / Synopsis. W opracowaniu, na podstawie dostępnej literatury, przedstawiono zarys stanu produkcji ekologicznej owoców na świecie i w Polsce. W celu oceny sytuacji na rynku owoców ekologicznych przeprowadzono analizę porównawczą cen jabłek i truskawek z certyfikowanych plantacji ekologicznych i z produkcji konwencjonalnej na wybranych rynkach hurtowych w USA, Francji i w handlu detalicznym w Polsce. Ponadto na podstawie badań ankietowych przeprowadzono analizę czynników mających wpływ na funkcjonowanie rynku owoców ekologicznych w Polsce i oczekiwań ze strony ich potencjalnych konsumentów.


Variant title:
Organic fruit production and prices
Issue Date:
2014-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/198863
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/198863
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 14, Number 29
Page range:
237-243
Total Pages:
7
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-23

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)