Poakcesyjne zmiany w ofercie handlowej produktów na polskim rynku żywnościowym; przykład oliwy z oliwek

The aim of this paper was to display the post-accession to the EU changes in the product offer in the Polish food market. Two types of data were used: secondary and primary. Primary data were collected by own market survey, conducted in eight selected Warsaw stores. The special attention was paid to the available assortment and its prices. / Synopsis. Celem opracowanie jest przedstawienie, na przykładzie oliwy z oliwek, zmian w ofercie handlowej produktów na polskim rynku żywnościowym w następstwie akcesji Polski do UE. Źródłem informacji były dane wtórne i pierwotne. Te ostatnie pozyskano drogą badania rynkowego obejmującego osiem wybranych warszawskich placówek handlowych. Szczególnej ocenie poddano dostępny asortyment i jego ceny.


Variant title:
Post-accession changes in the product offer in the Polish food market; case study of olive oil
Issue Date:
2011-03
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/195755
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195755
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 11, Number 26
Page range:
16-27
Total Pages:
12
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)