Zależności między WTO i Unią Europejską w polityce rolnej w warunkach globalizacji

The main aim of the article was a presentation of interdependences in the agricultural policy between the WTO and the European Union in the conditions of globalisation. A specific objective was to highlight the rules of international agricultural trade and the new directions of WTO activities, the volatility of agricultural commodity prices in the world market and the endeavours to weaken it made outside the WTO as well as the new developments in the Common Agricultural Policy (CAP) resulting from the Doha round. In the future, as a result of necessary reforms, the WTO should continue to stimulate the liberalisation of international trade and also, more than in the past, to support the development of developing countries. / Synopsis. Celem głównym opracowania było przedstawienie zależności między WTO i Unią Europejską w polityce rolnej w warunkach globalizacji. Celami szczegółowymi natomiast było ukazanie reguł międzynarodowego handlu rolnego i potrzeby nowych kierunków działania WTO, niestabilności cen na artykuły rolne na rynku światowym i prób jej osłabiania poza WTO oraz nowych zjawisk we Wspólnej Polityce Rolnej wynikających z rundy Doha. W przyszłości, w wyniku niezbędnych reform, WTO powinna nadal stymulować liberalizację handlu międzynarodowego, a także, bardziej niż dotychczas, wspierać rozwój krajów rozwijających się.


Variant title:
Interdependences within the agricultural policy between the WTO and the European Union in the conditions of globalisation
Issue Date:
2012-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/195305
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195305
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 12, Number 27
Page range:
66-76
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)