Polityka handlowa państw w obliczu światowego kryzysu żywnościowego; zmiany w wykorzystaniu ograniczeń eksportowych w latach 2008-2011

A growing interest in agrarian issues has been identified on the international level since 2006. The main reason for this change in approach to agriculture is a rise in the world food prices and the limitation of economic and physical access to food (mainly for food net importing countries). Thus, the period between 2007 and 2011 is being called as the world food crisis. The main aim of the paper is to present adjustments in the domestic trade policy (especially in exports policy) related to the agricultural trade. The analysis covers also the impact of export duties/tax and other export restrictions which have been imposed on agricultural products and food as well as the consequences of rising food prices for the global and domestic welfare. / Synopsis. Od roku 2006 na forum międzynarodowym można zaobserwować wzrost zainteresowania kwestią rolną. Stało się to za sprawą m.in. gwałtownego wzrostu cen surowców rolnych na rynkach międzynarodowych, a tym samym ograniczenia ekonomicznego i fizycznego dostępu do żywności (głównie dla krajów importerów netto żywności). Dlatego też okres 2007-2011 zyskał miano światowego kryzysu żywnościowego. Celem artykułu jest nakreślenie problematyki zmian w polityce handlowej państw (zwłaszcza polityki eksportowej) odnoszącej się do handlowej wymiany produktów rolnych w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa żywnościowego. W opracowaniu dokonano analizy wpływu cła/podatku eksportowego i innych ograniczeń w eksporcie na poziom cen rolnych oraz dobrobyt zarówno na poziome globalnym, jak i krajowym.


Variant title:
Domestic trade policies in the context of world food crisis; an analysis of exports restrictions between 2008 and 2011
Issue Date:
2012-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/195273
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195273
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 12, Number 27
Page range:
97-106
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)