Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-żywnościowego na rynkach krajów Wspólnoty Niepodległych Państw

The study is an attempt to define the role of the Commonwealth of Independent States (CIS) in the Polish foreign agri-food trade and to examine the competitive position of agri-food products made in Poland in the markets of the CIS group of states in 2000-2009. A deliberately selected set of ex post indicators of the competitive position were used in the paper. / Synopsis. Artykuł wskazuje na rolę krajów Wspólnoty Niepodległych Państw w polskim handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi oraz prezentuje wyniki analizy pozycji konkurencyjnej artykułów rolno-żywnościowych wytwarzanych w Polsce na rynkach WNP w latach 2000-2009. W opracowaniu wykorzystano celowo dobrany zestaw ilościowych mierników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej ex post.


Variant title:
Competitive position of the Polish agri-food sector in the Commonwealth of Independent States market
Issue Date:
2012-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/195270
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195270
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, 12, 27
Page range:
65-76
Total Pages:
12
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-11-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)