Wpływ handlu zagranicznego z Rosją na wielkość PKB Polski ze szczególnym uwzględnieniem handlu rolno-spożywczego

The influence of international trade on the growth of GDP has undergone some changes in time. The paper presents national trade between Poland and Russia with a special emphasis on the agro-food trade. The paper includes an estimation of the effects in Polish national income obtained through trade with Russia, including the agro-food trade. / Synopsis. Wpływ handlu zagranicznego na wielkość PKB ma swoje podstawy w teorii ekonomii. Związki te ulegały zmianom w czasie. W opracowaniu przedstawiono wielkości obrotów handlowych pomiędzy Polską a Rosją ze szczególnym uwzględnieniem handlu rolno-spożywczego. Praca zawiera szacunki efektów dochodowych Polski uzyskiwane z handlu z Rosją, w tym z handlu rolno-spożywczego.


Variant title:
The influence of international trade with Russia, the agro-food trade in particular, on the Polish GDP size
Issue Date:
2012-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/195269
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195269
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 12, Number 27
Page range:
55-64
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)