Mechanizmy wsparcia finansowego energetyki odnawialnej w Polsce i krajach Europy

Promotion of renewable sources of energy is one of main purposes of the EU energy policy. The article presents a comparison of financial support mechanisms for renewable energy in Poland and in selected European countries. It shows two main systems of support: green certificates and feed-in tariffs. / Synopsis. Promocja produkcji energii z odnawialnych źródeł jest jednym z głównych celi europejskiej polityki energetycznej. Artykuł przedstawia porównanie stosowanego w Polsce i w wybranych krajach UE mechanizmu wsparcia finansowego energetyki odnawialnej. Omówione zostały dwa najczęstsze systemy promocji: mechanizm zielonych certyfikatów oraz cen gwarantowanych.


Variant title:
Renewable energy financial support mechanisms in Poland and other European countries
Issue Date:
2012-12
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/195265
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/195265
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 12, Number 27
Page range:
14-24
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)