Rolnictwo w Chinach: rozwój, wyzwania i problemy

China’s agriculture has passed significant metamorphosis after 1978. Although in comparison to agrarian sectors in developed countries, China’s sector lags behind in terms of technology. The aim of this article is to present the institutional changes in China’s agriculture after 1949, areas of underdevelopment and methods of eliminating these problems. / Synopsis. Chińskie rolnictwo przeszło metamorfozę od 1978 r. Jednak w porównaniu z sektorem agrarnym krajów rozwiniętych jest zacofane przede wszystkim pod względem technologicznym. Celem artykułu jest prezentacja zmian instytucjonalnych w rolnictwie od 1949 r. oraz wskazanie obszarów zacofania chińskiego rolnictwa i działań zmierzających do wyeliminowania tego niedorozwoju.


Variant title:
Agriculture in China: development, challenges, and problems
Issue Date:
2013-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/190932
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190932
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 13, Number 28
Page range:
19-28
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)