Procesy restrukturyzacyjne charakteryzujące rynek cukru w Unii Europejskiej

On the sugar market exists strong international competitiveness. In the European Union sugar industry is the part of the basic branches agricultural processing industry. From the beginning of European Union until the end of the last century all members were the main world sugar producers. During the last decade the importance of the sugar market set by the European Union have decreased. This situation forced changes on sugar market. Since year 2006 the sugar reform has been introduced by European Union. The objectives of the reform is the preparation of the sugar market for liberalization of international trade and improving competitiveness of sugar market. This changes will be very important for production profitability in European Union. That is why there is impossible to implement the reform without restructuring and modernization of the sugar market. / Synopsis. Na rynku cukru występuje zjawisko silnej konkurencji międzynarodowej. W Unii Europejskiej przemysł cukrowniczy należy do podstawowych działów przetwórstwa rolnego. Od momentu powołania Wspólnoty do końca ubiegłego stulecia jej członkowie byli głównymi producentami cukru na świecie. W ciągu pierwszej dekady XXI wieku znaczenie unijnego cukru w międzynarodowej wymianie handlowej zmalało. To wymusiło zmiany na unijnym rynku cukru. Od 2006 roku Unia Europejska prowadzi reformę systemu regulacji rynku cukru, której celem jest przygotowanie unijnego rynku cukru na całkowitą liberalizację międzynarodowej wymiany handlowej oraz poprawa konkurencyjności unijnego rynku cukru. Powyższe zmiany będą miały znaczący wpływ na opłacalność produkcji oraz zmierzają do poprawy konkurencyjności produkcji cukru w Unii Europejskiej. Z tego powodu nie jest możliwe przeprowadzenie reformy bez jednoczesnej głębokiej restrukturyzacji i modernizacji sektora cukrowniczego.


Variant title:
The restructuring processes of sugar market in the European Union
Issue Date:
2013-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/190931
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190931
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 13, Number 28
Page range:
9-18
Total Pages:
10
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)