Stosunki handlowe Polski z Niemcami w latach 2003-2012 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolno-spożywczymi

Present article analyzes the changes in the Polish - German trade with particular emphasis on agriculture - food products in the years 2003-2012. Analysis of trade development shows Germany as the leading partner of Poland. In the analyzed period, the balance of trade in agri-food products was positive. The value of exports to Germany in 2012 amounted to EUR 3.8 billion and its share in agri-food exports accounted for 22% of the total. Processed products of plants and animals dominated in the structure of the Polish exports. / Synopsis. W artykule przeanalizowano zmiany w polsko – niemieckiej wymianie handlowej ze szczególnym uwzględnieniem artykułów rolno-spożywczych w latach 2003-2012. Przeanalizowane w opracowaniu obroty handlowe wskazują na wiodącą pozycję Niemiec jako partnera Polski. W analizowanym okresie saldo obrotów handlowych artykułami rolno-spożywczymi było dodatnie. Wartość eksportu do Niemiec w 2012 r. wyniosła 3,8 mld EUR a jego udział w eksporcie rolno-spożywczym ogółem stanowił 22%. W strukturze polskiego eksportu dominowały produkty przetworzone pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.


Variant title:
Polish trade relations with Germany in 2003-2012 with particular emphasis on trade in agri-food products
Issue Date:
2013-09
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/190801
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190801
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 13, Number 28
Page range:
104-116
Total Pages:
13
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)