AZ 50+ GENERÁCIÓ FENNTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FÉLELMEI

Az időskorú vásárlók fogyasztói döntései számos tényezőtől függnek. Feltételezésünk szerint a magyar szeniorok fogyasztási szokásait a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos aggodalmaik alapvetően befolyásolják. Jelen tanulmányban a Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Társadalomtudományi Kar Marketing Intézetének 2013-as adatbázison végzett kutatás eredményeit vetjük egybe az azonos összetételű svájci mintán felvett kérdőívezés eredményeivel. Két hipotézist állítottunk fel. H1: A magyar és svájci szeniorok fenntarthatósággal kapcsolatos félelmeik tekintetében lényegesen különböznek egymástól. H2: A magyar szeniorok fogyasztási szokásait a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos aggodalmaik alapvetően befolyásolják. Következtetésünk szerint a vizsgálatba bevont magyar szeniorok aggodalmai túlságosan általánosak, és nem különösebben látják az egyén felelősségét a környezeti károkkal, és cselekvési lehetőségeit a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban. Ebből következően, bár aggodalmaik jól elkülöníthetők, nem látjuk bizonyítottnak, hogy a fenntarthatósághoz köthető jellemző félelmeik különösebben erős kapcsolatban lennének fogyasztói szokásaikkal. Ezzel szemben a svájci megkérdezettek aggodalmai jobban definiáltak. Emiatt nyugodtan állíthatjuk, hogy a magyar és svájci szeniorok fenntarthatósággal kapcsolatos félelmeik tekintetében lényegesen különböznének egymástól.-----------------------------------------------------------------The consumer decision making of the senior customers depends on many factors. We have estimated that the consumer behavior of the Hungarian seniors are largely influenced by their concerns regarding the sustainable development. In this paper we compare the results of an analysis of a 2013 database of the Szent István University, Faculty of Economic and Social Science, Institute of Marketing with the results of a survey carried out on a Swiss sample of the same composition. We have set two hypotheses. H1: The concerns regarding sustainability of the Hungarian and Swiss seniors are significantly different. H2: The consumer behavior of the Hungarian seniors are essentially influenced by these concerns regarding sustainability. According to our conclusions, the Hungarian seniors involved in this study have mainly general fears, and don’t see the individual’s responsibility in the avoidance of the environmental damages, nor their window of opportunity for sustainable development. For this reason, although their concerns are well identified, we can see no evidence that these fears regarding sustainability have any significant effect on their consumer behavior. On the contrary, the concerns of the Swiss respondents are better defined. Hence, it is safe to say that the Hungarian and Swiss seniors in terms of their concerns regarding sustainability are significantly different from each other.


Variant title:
Fears Regarding Sustainability of the 50+ Generation
Issue Date:
2014
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
HU ISSN 2064-3004 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/190601
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/190601
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, Volume 02, Number 4
Page range:
129-151
Total Pages:
22
JEL Codes:
M39
Series Statement:
2
4
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)