000190596 001__ 190596
000190596 005__ 20180122235017.0
000190596 0247_ $$2Other$$aHU ISSN 2064-3004
000190596 037__ $$a1063-2016-86194
000190596 037__ $$a1063-2016-86402
000190596 041__ $$ahu
000190596 245__ $$aFIATAL GAZDÁK AZ AGRÁRSZEKTORBAN (EGY PRIMER KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ISMERTETÉSE)
000190596 246__ $$aYOUNG FARMERS IN HUNGARY- ACCORDING TO A SURVEY
000190596 260__ $$c2014
000190596 269__ $$a2014
000190596 270__ $$mkoszegi.iren@kfk.kefo.hu$$pKöszegi,   Irén Rita
000190596 300__ $$a19
000190596 336__ $$aJournal Article
000190596 490__ $$a2
000190596 490__ $$a4
000190596 520__ $$aAz Európai Unióra, benne Magyarországra is jellemző, hogy a mezőgazdaságban dolgozók aránya folyamatosan csökken. „Az Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés” stratégiájával való összhang megteremtése érdekében a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési pillére hat prioritásra épül a mezőgazdaságra, az erdészetre és az élelmiszer-feldolgozásra kiterjedően. A megfogalmazott célok megvalósítása mellett kiemelt szerepet kapnak a fiatal mezőgazdasági termelők, hiszen a fiatalok agráriumban betöltött szerepe nélkülözhetetlen a mezőgazdaság jövője szempontjából. A primer kutatás középpontjában a Dél-alföldi Régió fiatal gazdái állnak. A gazdák megkérdezésére a mélyinterjút alkalmaztam. Véleményem szerint a megkérdezett fiatal gazdák kiemelt feladatuknak tartják a környezet védelmét, a fenntartható mezőgazdaság megvalósulását, melyek a 2014-től érvénybe lépő új keretrendszerben a vidékfejlesztés kiemelt irányait jelentik. Célkitűzéseim között szerepelt annak a felmérése, hogy a fiatal gazdák milyen indíttatásból kezdtek el mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozni, hogyan ítélik meg a jelenlegi támogatási lehetőségeket, miként vélekednek a fenntartható mezőgazdaságról és hogyan látják jövőbeni lehetőségeiket. ----------------------------------------------------------In the European Union and in Hungary the proportion of people employed in agriculture is continuously decreasing. In order to ensure alignment with the strategy “Europe 2020: smart, sustainable and inclusive growth”, the pillar of rural development of the Common Agricultural Policy will be based on six priorities in the fields of agriculture, forestry and food processing. Apart from achieving these goals, young agricultural producers will be taking a prominent role as the engagement of young people in the agrarian sector is indispensable for the future of the sector. In my study I examined the various reasons why young agricultural producers had started agricultural activities, and to what extent they consider it their key task to make agriculture sustainable and to protect the land and their environment.
000190596 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2014-11-28T09:43:59Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000190596 650__ $$aCommunity/Rural/Urban Development
000190596 650__ $$aFarm Management
000190596 6531_ $$afiatal gazdák
000190596 6531_ $$afenntartható mezőgazdaság
000190596 6531_ $$aMagyarország
000190596 6531_ $$aKözös Agrárpolitika 2014-2020
000190596 6531_ $$atámogatások
000190596 6531_ $$ayoung farmers
000190596 6531_ $$asustainable agricultural
000190596 6531_ $$aHungary
000190596 6531_ $$aCAP 2014-2020
000190596 6531_ $$asupports
000190596 700__ $$aKöszegi, Irén Rita
000190596 773__ $$d2014$$jVolume 02$$kNumber 4$$o72$$q53$$tJournal of Central European Green Innovation
000190596 8564_ $$s726557$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/190596/files/K_szegi.pdf
000190596 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/190596
000190596 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:190596$$pGLOBAL_SET
000190596 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2014-11-28T09:54:38Z
No. of bitstreams: 1
Kőszegi.pdf: 726557 bytes, checksum: 55b8d69d93e07dd5c20146d3d4b67741 (MD5)
000190596 912__ $$nMade available in DSpace on 2014-11-28T09:54:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Kőszegi.pdf: 726557 bytes, checksum: 55b8d69d93e07dd5c20146d3d4b67741 (MD5)
  Previous issue date: 2014
000190596 982__ $$gJournal of Central European Green Innovation>Volume 02, Number 4, 2014
000190596 980__ $$a1063