Perspektywy rozwoju gospodarstw jabłoniowych w Polsce na tle wybranych krajów UE

The area of orchards is increasing in Poland systematically since 1990. The most important horticulture development factors are: knowledge and skills of growers, proper selection of crop varieties and selection of optimal market needs. The aim of this paper is to assess the development of Polish fruit growing, especially apple on the background of selected European Union countries. This publication utilized a method of documenting that is based on collecting and analyzing literature of the subject and data provided by the Central Statistical Office of Poland (GUS) and FAO (1978-2011). Research results showed that polish specialized farms producing apples changed the cultivation of fruit system, but their productivity were lower. Productivity increase from 1 ha of apple orchard was observed in those countries, where surface area of apple orchards was reducing (especially in France and Italy). The highest level of intensity apple crops were in Austria, Belgium, the Netherlands and Slovenia. / Synopsis. Areał sadów w Polsce od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej systematycznie wzrasta. Ważnymi czynnikami rozwoju sadownictwa są m.in. wiedza i umiejętności sadowników, właściwy dobór miejsca upraw oraz wybór optymalnych odmian do potrzeb rynku. Celem publikacji jest ocena rozwoju polskiego sadownictwa jabłoniowego na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz przedstawienie rozwoju sadownictwa w Polsce. W opracowaniu dokonano analizy źródeł wtórnych pochodzących z baz FAO z lat 1978-2011 oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Badania wykazały, że w polskich, specjalistycznych gospodarstwach sadowniczych produkujących jabłka pomimo zmiany systemu uprawy drzew owocowych, nie dokonał się wzrost produktywności. Taki wzrost z 1 ha sadu jabłoniowego zaobserwowano w tych krajach, w których zredukowano powierzchnię sadów jabłoniowych (szczególnie we Francji i Włoszech). Najwyższy poziom intensywności upraw jabłoniowych odnotowano w Austrii, Belgi, Holandii i Słowenii.


Variant title:
Prospects for the development of apple farms in Poland and in the EU countries
Issue Date:
2014-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/189890
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/189890
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 14, Number 29
Page range:
185-193
Total Pages:
9
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)