Eksport produktów ogrodniczych oraz ich przetworów do Rosji i jego udział w rosyjskim imporcie w latach 2001-2012

The purpose of the article was to identify changes and trends in Polish export of horticultural products to Russia. The article presents the results the trade of fresh and preserved horticultural products with the Russian Federation in 2001-2010. We analyzed the size and the structure of Russian import of horticultural products and their preserves. Share of Poland in Russian import was then examined. Export to Russia showed dynamic growing trend. In the analyzed period, structure of the Polish export to Russia has changed. The dominant role was lost to preserves of vegetables, which in 2001-2003 accounted for 56% of the value of export ,in favor of fresh fruit, especially apples. The value of export of apples in 2010-2012 was 40% of total gardening export to Russia. / Synopsis. Celem artykułu było określenie zmian i tendencji w polskim eksporcie produktów ogrodniczych do Rosji. W artykule zaprezentowano wyniki handlu produktami ogrodniczymi świeżymi oraz przetworzonymi z Federacją Rosyjską w latach 2001-2010. Przeanalizowano wielkość oraz strukturę rosyjskiego importu produktów ogrodniczych i ich przetworów. Zbadano udział Polski w rosyjskim przywozie. Eksport do Rosji wykazywał dynamiczną tendencję wzrostową. W badanym okresie zmianie uległa struktura polskiego eksportu ogrodniczego do Rosji. Dominującą role straciły przetwory warzywne, które w latach 2001-2003 stanowiły 56% wartości eksportu na rzecz owoców świeżych, głównie jabłek. Wartość eksportu jabłek w latach 2010-2012 wyniosła 40% wartości całego eksportu ogrodniczego do Rosji.


Variant title:
Exports of horticultural products and their preserves to Russia and its share in the Russian imports in the period 2001-2012
Issue Date:
2014-06
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2081-6960 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/189867
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/189867
Published in:
Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego, Volume 14, Number 29
Page range:
107-117
Total Pages:
11
Series Statement:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego / Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)