000173622 001__ 173622
000173622 005__ 20180122233313.0
000173622 0247_ $$2Other$$aISSN 2062-8269
000173622 037__ $$a1064-2016-86469
000173622 037__ $$a1064-2016-86673
000173622 041__ $$ahu
000173622 245__ $$aAZ ÖTCSILLAGOS SZÁLLODÁK WELLNESS RÉSZLEGE A BOSCOLO NEW YORK PALACE PÉLDÁJÁN KERESZTÜL
000173622 246__ $$aThe Wellness Sections of Five-Star Hotels Through the Example of the Boscolo New York Palace Hotel
000173622 260__ $$c2011
000173622 269__ $$a2011
000173622 270__ $$mpbetty7@hotmail.com$$pPetrik,   Bettina
000173622 270__ $$mkujvari@karolyrobert.hu$$pÚjvári,   Krisztina
000173622 300__ $$a12
000173622 336__ $$aJournal Article
000173622 490__ $$a1
000173622 490__ $$a2
000173622 520__ $$aSzakmai gyakorlatom során, melyet a Boscolo New York Palace Hotel Spa részlegén töltöttem, mélyebb betekintést nyerhettem annak működésébe, ezáltal a problémák is hamarabb szembetűntek, mely leginkább a vendégforgalomban mutatkozott meg. Véleményem szerint a vendégforgalom növelése a marketing segítségével megvalósítható. A spa szolgáltatásainak minőségével és mennyiségével a vendégek többsége elégedett, melyeknek az ár-érték aránya is megfelelő.
A Boscolo Spa-t a marketing-mix 7 P-jén keresztül szemléltetem, továbbá a SWOT-analízisét is ábrázolom. Primer kutatásként kérdőíves felmérést végeztem a vendégek körében, ezáltal következtetéseket vonhattam le a hatékonyabb működés érdekében. Ezeket a konzekvenciákat és javaslataimat is megfogalmaztam, melyek figyelembe vételével a Spa még sikeresebb működése elérhető.
Kutatómunkám célja tehát az volt, hogy a Boscolo Spa működését bemutassam, vendégei elégedettségét és véleményét kutassam, melyekből konklúziókat vonhattam le. Javaslataimat megfogalmazva a spa hatékonyabb működését szeretném elősegíteni.
 ---------------------------------------------------- During my professional practice in the Spa of the Boscolo New York Palace Hotel I allowed to inspect the working of the spa. In my opinion the increasing of the customer turnover could be achieved with marketing. The guests are satisfied with the quality and quantity of the spa services which price-value proportion is suitable.
I demonstrate the spa with the 7P of the marketing mix furthermore the SWOT analysis is also representated. Primary research was carried out as a questionnaire survey among the guests, making conclusions in the interest of the more efficient operation. I also formulated these conclusions and proposals which taking into account the spa more succesful working could be achieved.
So the purpose of my essay was to introduce the operation of the Boscolo Spa and to quest for the satisfaction and opinion of the guests which from I colud make conclusions. Phrasing of my suggestions I would like to help the operation of the Boscolo Spa.
000173622 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2014-06-22T14:19:29Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000173622 650__ $$aHealth Economics and Policy
000173622 650__ $$aMarketing
000173622 6531_ $$ahotel
000173622 6531_ $$aspa
000173622 6531_ $$amarketing
000173622 6531_ $$aBudapest
000173622 6531_ $$aBoscolo New York Palace
000173622 700__ $$aPetrik, Bettina
000173622 700__ $$aÚjvári, Krisztina
000173622 773__ $$d2011$$jVolume 01$$kNumber 2$$o127$$q117$$tActa Carolus Robertus
000173622 8564_ $$s397091$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/173622/files/Petrik%20ACR%201_2_%20ff.pdf
000173622 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/173622
000173622 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:173622$$pGLOBAL_SET
000173622 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2014-06-22T14:23:27Z
No. of bitstreams: 1
Petrik ACR 1(2) ff.pdf: 397091 bytes, checksum: 4a01510826e354fded44e10f7617f901 (MD5)
000173622 912__ $$nMade available in DSpace on 2014-06-22T14:23:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Petrik ACR 1(2) ff.pdf: 397091 bytes, checksum: 4a01510826e354fded44e10f7617f901 (MD5)
  Previous issue date: 2011
000173622 982__ $$gActa Carolus Robertus>Volume 01, Number 2, 2011
000173622 980__ $$a1064