EGY VÁLLALAT NAPI INFORMÁCIÓS RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

Az általam készített interjúk alapján a vállalatok vezetőit a gazdasági válság következményeként fokozott túlterheltség, és – mind a beosztottak, mind az üzleti és banki szférával szembeni – bizalmatlanság jellemzi. A fiatal értelmiségi réteg, amelyik még kívülállóként tud tekinteni a vállalatra, és nem rabja a helyi – esetleg nem szerencsés – beidegződéseknek, szokásoknak, friss szemléletével – ha jól képzett –, nagy lehetőséget kaphat az új, jobban működő vállalati struktúra, információs rendszer kialakításában, működtetésében. A Magyarországon jellemző bonyolult adminisztrációs adó, számviteli és pénzügyi rendszer is óriási terhet jelent a vezetők számára, és talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy tapasztalatom szerint az ügyek vitelére alkalmas embert szívesen látják munkatársként. Dolgozatom első részében beszámolok arról, hogyan tudtam elhelyezkedni a főiskolán történő tanulmányok befejezése után. Milyen nehézségekkel néztem szembe, milyen előnyöket jelentettek számomra a Károly Róbert Főiskolán végzett tanulmányaim. Hogyan tudtam hasznosítani a főiskolán megszerzett ismereteimet egy több évtizede kiválóan működő cégnél, azzal, hogy munkám során összegyűjtöttem, rendszereztem a cég által használt, a vezetői döntés meghozatalában kulcs fontosságú szerepet betöltő adatokat. Bemutatom az általam kifejlesztett új adatbeviteli rendszert, a múlt adatainak visszanyerésére használható információs adatbázist, és azokat az előnyöket, amelyekhez a programom juttatta a céget. Említést teszek a még benne rejlő kiaknázatlan lehetőségekről. ----------------------------------------------------------------- I made interviews with the leaders of companies and I found that as the effects of the economic crisis they are increasingly exhausted and mistrustful with the employees, the business and the bank sphere. The young intellectual level can see the company as an outsider, and they are not the victims of the local – perhaps not lucky – habits, with their „fresh eyes” – if they are well-educated – can get good opportunities in the developing and operating of a new, better working company structure and information system. In Hungary is typical the complex taxation, accountancy and financial system, which means a huge burden for the leaders. Perhaps it contributes to the fact, that in this kind of company the workers welcome such people as workmate who are suitable for handling the situation. In the first part of my essay I will report how I managed to find a workplace after I finished my college studies, what kind of difficulties I had to face, and what kind of advantages meant my studies on the Róbert Károly College. I will write down how I could use the knowledge- which I have gained in the college- in a factory, that have been working exceptionally for more decades. During my work I collected and systematized dates, which have key importance in the decision making of the management. I will display the new information system- that I have developed -, and the advantages the company gained with the help of this database, which can be used for regaining the dates of the past. I will mention the untapped opportunities, which are still in this project.


Variant title:
Development of a business daily information system
Issue Date:
2011
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2062-8269 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/171758
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/171758
Published in:
Acta Carolus Robertus, Volume 01, Number 1
Page range:
61-68
Total Pages:
9
Series Statement:
1
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)