000171438 001__ 171438
000171438 005__ 20180122232945.0
000171438 0247_ $$2Other$$aISSN 2062-8269
000171438 037__ $$a1064-2016-86503
000171438 037__ $$a1064-2016-86679
000171438 041__ $$aen_US
000171438 084__ $$aF14
000171438 084__ $$aF15
000171438 084__ $$aQ17
000171438 084__ $$aQ18
000171438 245__ $$aSUSTAINABLE NATURAL ENVIRONMENT
000171438 246__ $$aFenntartható természeti környezet
000171438 260__ $$c2013
000171438 269__ $$a2013
000171438 270__ $$melena.horska@gmail.com$$pHorska,   Elena
000171438 270__ $$mrmagda@karolyrobert.hu$$pMagda,   Róbert
000171438 300__ $$a14
000171438 336__ $$aJournal Article
000171438 490__ $$a3
000171438 490__ $$a2
000171438 520__ $$aPeople are using more of the Earth’s natural resources than ever before, seriously harming the environment and placing the well-being of future generations at risk. Europe is particularly reliant on imported resources and proposes actions to help societies move towards a more sustainable way of using resources. Managing natural resources is challenging. Many countries with large endowments of valuable natural resources do no better, and often do worse, than less endowed countries. This recurrent fact has been called the “natural resource curse” or the “paradox of plenty”. Land utilisation needs to be in accord with sustainability. The root of the problem is population growth, which will be more than 3,5 times bigger in 2050 than it was in 1950.
The required factors of production are used in varying degrees during the production process. These rates depend on the actual activity, because there are labour and capital intensive businesses. In any case, we do not know any production activity which would not demand labour, or would not use a certain amount of space and resources directly or indirectly. In parallel with its improved living standards and technological advancements – which often fly in the face of employment – humanity is consuming an increasing amount of energy and with the development of more and more industries it pollutes and destroys the environment. 
 ------------------------------------------------------------------ Az emberiség nagyobb mértékben használja a föld erőforrásait, mint ezt megelőzően bármikor, súlyosan károsítja a környezetét, kockáztatva ezzel a jövő generációjának jólétét. Európa különösen függ az importált erőforrásoktól és intézkedéseket javasol a társadalmaknak egy még fenntarthatóbb erőforrás felhasználásra. A természeti erőforrások kezelése kihívást jelent. Számos ország, melyek adottságai és erőforrásai kedvezőbbek, nem jobbak, sőt gyakran rosszabbak, mint a kevésbé ellátott országok. Ez a visszatérő tény már úgynevezett „természeti erőforrások átok”, vagy a „bőség paradoxona”. A földhasználatnak összefüggésben kell lenni a fenntarthatósággal. A probléma gyökere a népességnövekedés, amely 3,5-szer nagyobb lesz 2050-ben, mint volt 1950-ben.
A szükséges termelési tényezőket különböző mértékben használják a termelés során. Ezek az arányok függnek az aktuális tevékenységtől, melyek lehetnek munka és tőke-intenzívek is. Mindenesetre nem ismerünk olyan termelő tevékenységet, amely nem igényel munkaerőt, vagy nincsen szüksége valamekkora területre és erőforrásra közvetve, vagy közvetlenül. Ezzel párhuzamosan az életszínvonal és a technológiai fejlesztése – amik gyakran szemben állnak a foglalkoztatással -, melynek hatására az emberiség egyre több áramot fogyaszt és a fejlesztések több és több iparágban szennyezik és lerombolják a környezetet.
000171438 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2014-06-03T08:15:24Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000171438 650__ $$aEnvironmental Economics and Policy
000171438 6531_ $$aSustainability
000171438 6531_ $$anatural resources
000171438 6531_ $$aenvironmental potentials
000171438 6531_ $$afenntarthatóság
000171438 6531_ $$atermészeti erőforrások
000171438 6531_ $$akörnyezeti potenciálok
000171438 700__ $$aHorska, Elena
000171438 700__ $$aMagda, Robert
000171438 773__ $$d2013$$jVolume 03$$kNumber 2$$o71$$q59$$tActa Carolus Robertus
000171438 8564_ $$s275110$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/171438/files/Horska%20ACR%203_2_.pdf
000171438 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/171438
000171438 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:171438$$pGLOBAL_SET
000171438 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2014-06-03T08:21:50Z
No. of bitstreams: 1
Horska ACR 3(2).pdf: 275110 bytes, checksum: 7c04c3640f30bcccc173a77c01e2ac6d (MD5)
000171438 912__ $$nMade available in DSpace on 2014-06-03T08:21:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Horska ACR 3(2).pdf: 275110 bytes, checksum: 7c04c3640f30bcccc173a77c01e2ac6d (MD5)
  Previous issue date: 2013
000171438 982__ $$gActa Carolus Robertus>Volume 03, Number 2, 2013
000171438 980__ $$a1064