A VADÁSZAT ÉS VADGAZDÁLKODÁS TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A FIATALSÁG KÖRÉBEN

A vadászattal szembeni ellenérzések ugyan nem új keletűek, de napjainkban a gyors információáramlás világában ezek a negatív előítéletek egyre jobban felerősödnek. Munkánk célja kérdőíves felmérés alapján, többváltozós statisztikai módszerekkel feltárni és megválaszolni azokat a problémákat, amik a mai fiatalok vadászatról kialakított képét negatív irányba befolyásolják, annak érdekében, hogy módszereket lehessen kidolgozni a vadászat, vadgazdálkodás társadalmi elfogadottságának hosszú távú javítása érdekében. Munkánkban online kérdőíves felmérést végeztünk fiatalok körében. A kérdések a vadászat és a vadgazdálkodás általános ismeretére, a természetvédelem és a vadgazdálkodás kapcsolatára és vadhúsfogyasztási szokásokra irányultak. A megkérdezettek 78,9 %-a sem markánsan üzletnek, sem hivatásnak nem tekinti a vadászatot, 52,6 %-uk inkább rekreációnak látja. Az általános iskolai végzettségűek körében jobb a vadászat megítélése, mint a középfokú végzettségűek körében. A felsőfokú végzettségűek véleménye kiegyenlítettebb. A nők 15 %-a, míg a férfiaknak csak 1,7 % érzi úgy, hogy nincs szükség vadászatra. A megkérdezettek többsége nem lát ellentétet a vadgazdálkodás és a természetvédelem céljai között. A városlakók inkább tartják a vadhúst bioételnek, mint a falusi lakosság. Eredményeink arra utalnak, hogy vadászat és a vadgazdálkodás megítélése viszonylag jó a megkérdezettek körében, de a valós ismereteik meglehetősen hiányosak. A vadgazdálkodók tehát úgy javíthatják a laikusok viszonyulását a szakmájukhoz, ha több információt közvetítetnek munkájukról a közvélemény felé. ------------------------------------------------------------------- For the last five years We have had a close relationship with hunting and wildlife management and I often have to answer my friends’ and my acquaintances’ questions: how can you shoot an innocent creature? To give an unequivocal answer is not easy, in a few words it is perhaps impossible. Hard to explain what hunting means for hunters, because as each person is different, so this created imagine can differ. If we ask the ordinary people what they know or think about hunting, they mostly have an unclear image often based on negative news (for example: hunting accidents). In fact, they do not know the work of hunters and often they do not even know the name of game species. In our work I made an online survey among young people. 221 people filled in the questionnaire. The questions oriented to the general knowledge of hunting and wildlife management, contact of conversation and wildlife management and venison consumption habits. 78.9 % of the people who replied did not regard hunting as business and do not regard the hunting as a profession, 52.6 % considered it as leisure. The judgement is better among people with primary school education than among people with secondary school education. Opinion of people with higher education is more balanced. 15% of women while only 1.7% of men think there is no need for hunting. The majority of the people who replied did not see difference between intents of wildlife management and conservation. Those who live in cities consider venison more as an organic food than those living in villages. According to my results hunting and the wildlife management is viewed positively but people are fairly under informed about game management and hunting. Game managers should improve the knowledge of the public by providing correct information on their own activities.


Variant title:
A Study of Social Acceptance of Hunting and Wildlife Management among Young People
Issue Date:
2014
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2062-8269 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/171183
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/171183
Published in:
Acta Carolus Robertus, Volume 04, Number 1
Page range:
79-89
Total Pages:
12
JEL Codes:
R23
Series Statement:
4
1
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)