MONOPOLISZTIKUS KÖRNYEZETBEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK TANULMÁNYOZÁSA A STRATÉGIAALKOTÁS ÉS ANNAK VÉGREHAJTÁSA ÁLTAL

Jelen cikk egy olyan kutatáshoz szolgáltat megközelítéseket, amely monopol piacon tevékenykedő gazdálkodószervezetek stratégia-alkotással kapcsolatos motivációit vizsgálja. A kutatás azt célozza, hogy feltárja milyen „lágy” és „kemény” menedzsment eszközöket, módszereket alkalmaznak, az érintet szervezetek stratégiájuk megalkotása és megvalósítása során. A cikkben, a kutatás nélkülözhetetlen elemeként vizsgálom a piaci szerkezeteteket, a monopóliumokkal összefüggésben. A feltárt jellegzetes monopolisztikus piaci-szerkezeti összefüggéseket felhasználva, arra építve, ezt követően meghatározom azokat a szervezeti és működési jellemzőket, amelyek lényeges dimenzióit adják a további vizsgálatnak. A cikk végén rámutatok arra a rejtett, ugyanakkor jól kitapintható változásmenedzsment összefüggésre, amely a korábban számba vett piaci-szerkezeti, illetve szervezeti megközelítés alapján egyértelműen alkalmas keret-modellként szolgálhat a további vizsgálódások esetén; ez a modell az ún. „kongruencia-modell”. --------------------------------------------------------------- This review study acts as an integral and basic part of a research aiming investigation on motivation factors and drivers of oragnizations operating in the flield of monopolistic markets. This planned research is aiming to scrutize the question, what kind of „hard” and „soft” management tools are to be used by monopol organizatisons by investigating strategy-creating and implementing practices. As an indispensable root of the research, in this study I took a close look at the market-structure indicators concerning monopolistic operations. Following the outcome of this survey on the market-structure focused on monolistic patterns, I found crutial to outline all the organizational dimensions, that has been found critical for a next narrow-platformed investigation. Finally I did match the hidden change-management interdependances concernig the aim of the planned reasearch, and the summed up the details and indicators by checking all the inevitable dimensions by use of frame modell called for „correlated organizational modulation”.


Variant title:
Study on Monopolies by Strategy-Creating and Implementing Practices
Issue Date:
2014
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
ISSN 2062-8269 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/171181
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/171181
Published in:
Acta Carolus Robertus, 04, 1
Page range:
57-66
Total Pages:
11
JEL Codes:
L12
Series Statement:
4
1
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-11-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)