000171177 001__ 171177
000171177 005__ 20181128222807.0
000171177 0247_ $$2Other$$aISSN 2062-8269
000171177 037__ $$a1064-2016-86529
000171177 037__ $$a1064-2016-86622
000171177 041__ $$ahu
000171177 084__ $$aC38
000171177 084__ $$aE65
000171177 084__ $$aQ18
000171177 245__ $$aA VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK TERÜLETI ELTÉRÉSEI ROMÁNIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON
000171177 246__ $$aRegional Differences in Subsidies for Rural Development in Romania and Hungary
000171177 260__ $$c2014
000171177 269__ $$a2014
000171177 270__ $$mbakosizabella89@gmail.com$$pBakos,   Izabella Mária
000171177 270__ $$mtamusne@karolyrobert.hu$$pTamus,   Antalné
000171177 270__ $$mtgyk@karolyrobert.hu$$pTakácsné György,   Katalin
000171177 300__ $$a14
000171177 336__ $$aJournal Article
000171177 490__ $$a4
000171177 490__ $$a1
000171177 520__ $$aMagyarország és Románia számára a vidékfejlesztési programok lehetőséget adnak a vidéki térségeik gazdasági, társadalmi és környezeti problémáinak a mérséklésére, melyekre csupán belső forrásokból nem lennének képesek. Felvetődik a kérdés, hogy mennyire tudtak/tudnak hatékonyan élni ezzel az eséllyel. Kutatásunkban célul tűztük ki a két szomszédos ország 2007-2013-as vidékfejlesztési programjának és a programozási időszakon belül megvalósult pályázási sajátosságainak az értékelését. Szekunder kutatásunkban pályázati aktivitásukat statisztikai módszerek segítségével elemeztük. Vizsgáltuk, hogy az egyes régiókra milyen jellegű és összegű támogatások voltak jellemzőek és hogy a pályázási kedv összefüggésben van-e a térségek gazdasági-társadalmi helyzetével. 
Összegezve elmondható, hogy Románia és Magyarország nem használta ki teljes mértékben az Európai Uniós vidékfejlesztési forrásokat. A romániai LEADER akciócsoprtok életében az elmúlt időszak a tanulási és tapasztalatszerzési időszak volt és számottevően kisebb mozgástérrel rendelkezett, mint a programban már jártasabb EU-s tagországok.
 -------------------------------------------------------------------- Rural development support programs allow Hungary and Romania to mitigate the economic, social and environmental problems of rural areas, which would be impossible by relying only on internal resources. It is appropriate to examine how well these countries have been able to take advantage of this opportunity. The aim of our research is to assess the 2007-2013 rural development programs in the two neighbouring countries, along with the patterns of application within this programming period. In our secondary research we analyze application activity by statistical methods. We analyze the amount of support typical for the particular regions and whether application activity is in correlation with the economic and social situation of these regions.
In summary, Romania and Hungary have not exploited EU rural development resources fully. For LEADER action groups in Romania it has been a period to learn and gain experience and they have had significantly less latitude than member states with more experience with the program.
000171177 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2014-06-02T07:19:34Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000171177 650__ $$aAgricultural and Food Policy
000171177 650__ $$aCommunity/Rural/Urban Development
000171177 6531_ $$avidékfejlesztési támogatások
000171177 6531_ $$aMagyarország
000171177 6531_ $$aRománia
000171177 6531_ $$amegyei eloszlás
000171177 6531_ $$afaktor- és klaszteranalízis
000171177 6531_ $$a2007-2013-as programidőszak
000171177 6531_ $$acommon support for rural development
000171177 6531_ $$aHungary
000171177 6531_ $$aRomania
000171177 6531_ $$acounty distribution
000171177 6531_ $$afactor and cluster analysis
000171177 6531_ $$a2007-2013's program period
000171177 700__ $$aBakos, Izabella Mária
000171177 700__ $$aTamus, Antalné
000171177 700__ $$aTakácsné György, Katalin
000171177 773__ $$d2014$$j 04$$k 1$$o21$$q92$$tActa Carolus Robertus
000171177 8564_ $$s467432$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/171177/files/Bakos%20ACR%204_1_.pdf
000171177 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/171177
000171177 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:171177$$pGLOBAL_SET
000171177 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2014-06-02T07:25:14Z
No. of bitstreams: 1
Bakos ACR 4(1).pdf: 467432 bytes, checksum: e6139fc598567f61aa2e5389b1df2b43 (MD5)
000171177 912__ $$nMade available in DSpace on 2014-06-02T07:25:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Bakos ACR 4(1).pdf: 467432 bytes, checksum: e6139fc598567f61aa2e5389b1df2b43 (MD5)
  Previous issue date: 2014
000171177 982__ $$gActa Carolus Robertus>Volume 04, Number 1, 2014
000171177 980__ $$a1064