000171170 001__ 171170
000171170 005__ 20180122232931.0
000171170 0247_ $$2Other$$aHU ISSN 2064-3004
000171170 037__ $$a1063-2016-86159
000171170 037__ $$a1063-2016-86306
000171170 041__ $$aen_US
000171170 084__ $$aO 13
000171170 245__ $$aTHE IMPORTANCE AND PUBLIC ACCEPTANCE OF BIOMASS AND “GREEN ENERGY”– THE EXAMPLE OF AN UNDERDEVELOPED HUNGARIAN REGION
000171170 246__ $$aA biomassza és a zöld energia jelentősége és társadalmi elfogadottsága – egy fejletlen magyar térség pédáján
000171170 260__ $$c2013
000171170 269__ $$a2013
000171170 270__ $$mzbujdoso@karolyrobert.hu$$pBujdosó,   Zoltán
000171170 270__ $$mpatkoscs@ektf.hu$$pPatkós,   Csaba
000171170 270__ $$mkovacstibor@ektf.hu$$pKovács,   Tibor
000171170 270__ $$mradics@delfin.unideb.hu$$pRadics,   Zsolt
000171170 270__ $$mdavidlo@karolyrobert.hu$$pDávid,   Lóránt
000171170 300__ $$a13
000171170 336__ $$aJournal Article
000171170 490__ $$a1
000171170 490__ $$a2
000171170 520__ $$aThe future of biomass energy in the global (national, regional and local) energy system depends on many major factors, among others on the attitude of society to the renewable energy resources including the biomass energy. The paper deals with the analysis the opportunities of utilization of biomass energy sources giving example of a Hungarian study area furthermore to study the social aspects and public acceptance of biomass in a certain underdeveloped region. Data collection has carried out by two ways. Primary data collection meant questionnaire survey on the public acceptance of renewable energy sources, while during secondary data collection data were collected from institutions (village-masters, offices of the micro-region, the Agricultural Agency of Heves County, census of vine-lands and orchards by the Hungarian Central Statistical Office [KSH], Hungarian National Forest Service, and institutional statistics). According to our research the importance of biomass energy in the global, national, regional and local energy systems depends on many major factors, among others on the attitude of regional and local society to the biomass energy and the renewable energy resources. -------------------------------------------------------------- A biomasszából származó energia jövője a globális (nemzeti, regionális és helyi) energiarendszerben számtalan tényezőtől függ, többek között a helyi társadalom megújuló energiaforrásokhoz való viszonyulását, beleértve a biomasszát is. A tanulmány egy Magyar példán keresztül foglalkozik a biomasszából származó energia hasznosítási lehetőségeivel valamint a hasznosítás társadalmi aspektusait, elfogadottságát vizsgálja egy alulfejlett térségben. A kutatáshoz az adatgyűjtés kétféleképpen zajlott. A primer kutatás kérdőíves vizsgálatot jelentett, amely a helyi társadalom megújuló energiákra vonatkozó elfogadottságát mérte, míg a szekunder adatgyűjtés különböző szervezetek adatait használta fel.
A kutatás eredményei alapján elmondható, hogy a biomassza hasznosítása, az egyes megújuló energiaforrásokhoz való hozzáállás a helyi társadalom részéről vegyes képet mutat, leginkább függ regionális és helyi szereplők összefogásától illetve a helyi szerveződések erejétől.
000171170 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2014-06-01T12:49:40Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000171170 650__ $$aCommunity/Rural/Urban Development
000171170 650__ $$aLand Economics/Use
000171170 650__ $$aResource /Energy Economics and Policy
000171170 6531_ $$aBiomass potential
000171170 6531_ $$aHeves County
000171170 6531_ $$asocial aspects of biomass
000171170 6531_ $$apublic acceptance
000171170 6531_ $$aBiomassza potenciál
000171170 6531_ $$aHeves megye
000171170 6531_ $$atársadalmi aspektusok
000171170 6531_ $$atársadalmi elfogadottság
000171170 700__ $$aBujdosó, Zoltán
000171170 700__ $$aPatkós, Csaba
000171170 700__ $$aKovács, Tibor
000171170 700__ $$aRadics, Zsolt
000171170 700__ $$aDávid, Lóránt
000171170 773__ $$d2013$$jVolume 01$$kNumber 2$$o25$$q13$$tJournal of Central European Green Innovation
000171170 8564_ $$s9892292$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/171170/files/Bujdos_.pdf
000171170 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/171170
000171170 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:171170$$pGLOBAL_SET
000171170 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2014-06-01T12:59:12Z
No. of bitstreams: 1
Bujdosó.pdf: 9892292 bytes, checksum: e3b3cc87328e0407bfd1147f425e8c6b (MD5)
000171170 912__ $$nMade available in DSpace on 2014-06-01T12:59:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Bujdosó.pdf: 9892292 bytes, checksum: e3b3cc87328e0407bfd1147f425e8c6b (MD5)
  Previous issue date: 2013
000171170 982__ $$gJournal of Central European Green Innovation>Volume 01, Number 2, 2013
000171170 980__ $$a1063