000170725 001__ 170725
000170725 005__ 20180122232902.0
000170725 0247_ $$2Other$$aHU ISSN 2064-3004
000170725 037__ $$a1063-2016-86151
000170725 037__ $$a1063-2016-86382
000170725 041__ $$ahu
000170725 245__ $$aVÍZÉRTÉK ÉS VÍZVAGYONÉRTÉKELÉS
000170725 246__ $$aWater Value and Water Property Evaluation
000170725 260__ $$c2013
000170725 269__ $$a2013
000170725 270__ $$mfogarassy.csaba@gtk.szie.hu$$pFogarassy,   Csaba
000170725 270__ $$mneubauer.e@gmail.com$$pNeubauer,   Éva
000170725 300__ $$a17
000170725 336__ $$aJournal Article
000170725 490__ $$a1
000170725 490__ $$a1
000170725 520__ $$aA kutatás során kísérletet tettünk a természeti erőforrások közül a vízerőforrás vagyonértékének meghatározására. A meglévő módszerek áttekintése után sajátos rendszert alkotva igyekeztünk modellezni azt az értékadó vázrendszert, melyben különböző súllyal szerepelnek az ún. fenntarthatósági értékek, a vízerőforrás természeti adottságainak értékei és a társadalmi felhasználás értékei. A modellben ezek a tényezők a gazdasági, társadalmi és környezeti változásokhoz alkalmazkodva, azokat figyelembe véve bővíthetők is. A munka során kikristályosodott, hogy a járadék tőkésítésére alapozott módszer lehet a legcélravezetőbb. Így az általunk kidolgozott modell hasznosítási végtermékenként országosan egységes rendszerben képes a vízvagyon értékének becslésére. Ezért úgy döntöttünk, hogy az általunk kidolgozott vízjáradék-együtthatóértékek (VJE) a hazai búzatermesztés-vízlábnyomeredményeire épüljenek. A kutatás eddigi eredményként megállapítható, mivel a vízjáradék-együtthatók megoszlása változó a régiók között, hogy rangsor felállításával eltűnnének a régiók értékei közötti távolságok. Ezt kiküszöbölendő használjuk közvetlenül a kapott vízjáradékegyüttható-értékeket. Eddigi eredményeink szerint ezek a Nyugat-dunántúli és a Dél-dunántúli régióban növeli a vízerőforrások érétkét, ezzel szemben a Közép-magyarországi vízerőforrások értékét csökkenti. Ezekkel a kapott értékekkel dolgozunk tovább ahhoz, hogy a teljes vízvagyoni értéket meghatározhassuk hazánkra nézve. -------------------------------------------------------------- During our research we attempt to define an asset value for water resource. After reviewing existing methods by creating a unique system we have tried to model a value framework in which values of sustainability, natural conditions and social usage are differently weighted. These factors of the model are expandable by adapting and taking into consideration economic, social and environmental changes. During our work it is crystallized, that an annuity capitalisation based method can be the most effective one. Thus, our developed model is able to estimate water property value by each utilized final product in a nationally unified system. That is why we have decided that our Water Annuity Coefficient values (WAC) are based on national water footprint estimations of wheat production of Hungary. As it is established from current research results, because of distribution of water annuity coefficient values are vary between regions, that by ranking distances between regions values may disappear. To eliminate this, direct water annuity coefficient values are suggested to use. Following our recent results water annuity coefficient values of regions Western and Southern Transdanubia are increasing value of water resources at these regions, while water annuity coefficient value of Central Hungary is reducing value of water resources of this region. We have to work on with these received values to determine total water resource value of Hungary.
000170725 542__ $$fLicense granted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2014-05-29T11:45:47Z (GMT):

<center>  <h2> Deposit Agreement </h2> </center>
I represent that I am the creator of the digital material identified herein (&ldquo;Work&rdquo;).
I represent that the work is original and that I either own all rights of copyright 
or have the right to deposit the copy in a digital archive such as AgEcon Search. 
I represent that in regard to any non-original material included in the Work I have
secured written permission of the copyright owner (s) for this use or believe this 
use is allowed by law. I further represent that I have included all appropriate 
credits and attributions. I hereby grant the Regents of the University of Minnesota
(&ldquo;University&rdquo;), through AgEcon Search, a non-exclusive right to access, reproduce, 
and distribute the Work, in whole or in part, for the purposes of security, preservation,
and perpetual access. I grant the University a limited, non-exclusive right to make
derivative works for the purpose of migrating the Work to other media or formats in
order to preserve access to the Work. I do not transfer or intend to transfer any 
right of copyright or other intellectual property to the University. If the Deposit 
Agreement is executed by the Author�s Representative, the Representative shall separately
execute the following representation: I represent that I am authorized by the Author
to execute this Deposit Agreement on behalf of the Author.

000170725 650__ $$aEnvironmental Economics and Policy
000170725 650__ $$aResource /Energy Economics and Policy
000170725 6531_ $$avízjáradék
000170725 6531_ $$avízjáradék-együttható
000170725 6531_ $$atermészetierőforrás-értékelés
000170725 6531_ $$afenntartható vízgazdálkodás
000170725 6531_ $$awater annuity
000170725 6531_ $$awater annuity coefficient
000170725 6531_ $$anatural resource valuation
000170725 6531_ $$asustainable water management
000170725 700__ $$aFogarassy, Csaba
000170725 700__ $$aNeubauer, Éva
000170725 773__ $$d2013$$jVolume 01$$kNumber 1$$o69$$q53
000170725 773__ $$tJournal of Central European Green Innovation
000170725 8564_ $$s294808$$uhttp://ageconsearch.umn.edu/record/170725/files/Fogarassy-Neubauer.pdf
000170725 887__ $$ahttp://purl.umn.edu/170725
000170725 909CO $$ooai:ageconsearch.umn.edu:170725$$pGLOBAL_SET
000170725 912__ $$nSubmitted by Katalin Takács-György (tgyk@karolyrobert.hu) on 2014-05-29T11:50:15Z
No. of bitstreams: 1
Fogarassy-Neubauer.pdf: 294808 bytes, checksum: 1fd4e42ce081230421ae72f7152c6957 (MD5)
000170725 912__ $$nMade available in DSpace on 2014-05-29T11:50:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Fogarassy-Neubauer.pdf: 294808 bytes, checksum: 1fd4e42ce081230421ae72f7152c6957 (MD5)
  Previous issue date: 2013
000170725 982__ $$gJournal of Central European Green Innovation>Volume 01, Number 1, 2013
000170725 980__ $$a1063