BIOGÁZ TERMELÉS, MINT A KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS LEHETŐSÉGE

Mára széles körűen elfogadott tény, hogy az emberi tevékenységek – mint a szén, az olaj vagy a gáz elégetése – során keletkező üvegházhatású gázok kibocsátása általános felmelegedést okoz a Föld légkörében. Az elmúlt évtizedekben egyre világosabban körvonalazódott, hogy az emberiség környezetszennyező és energia-pazarló életvitele hosszú távon a természeti erőforrások kimerüléséhez, ökológiai katasztrófához vezethet. A gazdasági növekedés ütemének fenntartása, a környezet állapotának megőrzése és a foglalkoztatás növelése miatt elengedhetetlen a megújuló energiaforrásokra való áttérés. A hazai mezőgazdaságnak komoly kihívást jelent a trágyák kötelező hathónapos pihentetése és az ehhez kapcsolatos trágyatárolók megépítése. Erre jó megoldást nyújthatnak a mezőgazdasági hulladékokat hasznosító regionális jellegű biogázüzemek. A biogáz-hasznosítás előnye, hogy egyébként költségesen kezelendő hulladékok ártalmatlanítását lehet elvégezni, miközben energia és mezőgazdasági tápanyag képződik. Környezetünk és természeti erőforrásaink védelmének legfőbb záloga a megújuló energiaforrások részarányának növelése, melyek esetében például jóval kevesebb az üvegházhatású gázkibocsátás, mint a fosszilis energiaforrások esetében. --------------------------------------------------------------- Today it is widely accepted that the greenhouse gas emissions because of human activities such as the combustion of coal, oil or gas cause a general warning in the atmosphere of the Earth. In the last years it became obvious that the environment polluting and energy wasteful lifestyle of mankind could lead to the running out of natural resources and ecological catastrophe in long term. Transformation to renewable energy sources is unavoidable due to maintaining the speed of economic development, preserving the environment situation and increasing the employment conditions. It is serious challenge to domestic agriculture that obligatory resting of manure for six months is made and also building of associated manure storage. Good solution would be provided to it with utilization of regional biogas plants using agricultural wastes. Advantage of biogas utilization is that removal of those wastes can be made, which can be treated at high costs otherwise, while energy and agricultural nutrient and produced. The protection of our environment and natural resources should be based on the increase of the contribution of renewable sources to gross energy consumption that is associated with much lower greenhouse gas emissions than energy produced from fossil fuels.


Variant title:
Biogas production, such as the possibility of environmental energy production
Issue Date:
2013
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
HU ISSN 2064-3004 (Other)
Record Identifier:
http://ageconsearch.umn.edu/record/170723
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/170723
Published in:
Volume 01, Number 1
Journal of Central European Green Innovation
Page range:
35-44
Total Pages:
10
Series Statement:
1
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)